Thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Cán bộ, công chức tham gia dự tuyển vị trí chức danh Giám đốc Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk"
Cập nhật lúc 21:15, Thứ Năm, 11/06/2020 (GMT+7)
.

Ngày 10-6, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn đã ký Thông báo số 3978-TB/TU về "Cán bộ, công chức tham gia dự tuyển vị trí chức danh Giám đốc Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk".

Thực hiện Quy định số 20-QĐ/TU ngày 08/02/2020; Kế hoạch số 146-QĐ/TU ngày 08/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở năm 2020”; Công văn số 3584/BTC – TCCB ngày 19/5/2020 và Công văn số 3888/BTC – TCCB ngày 01/6/2020 của Bộ Công thương về “Tiêu chuẩn ứng viên tham gia thi tuyển chức danh Giám đốc Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk”.

Căn cứ ý kiến kết luận tại cuộc họp ngày 02/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông báo như sau:

1. Thống nhất giới thiệu 02 nhân sự tham gia dự tuyển vị trí chức danh Giám đốc Sở Công thương, gồm:  Đồng chí Võ Đại Huế - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Krông Ana và đồng chí Lưu Văn Khôi – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột.

2. Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện việc thi tuyển chức danh Giám đốc Sở Công thương tỉnh theo đúng quy định.

Thông báo này được đăng tải trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Đắk Lắk; Cổng Thông tin điện tử tỉnh và niêm yết công khai tại trụ sở UBND tỉnh, Sở Nội vụ và Sở Công thương tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông báo để Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các cơ quan đơn vị có liên quan biết, triển khai thực hiện.

 

 

,