Niềm tin và ước vọng
Cập nhật lúc 08:33, Thứ Tư, 02/09/2020 (GMT+7)
.

Cách đây tròn 75 năm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã nhất tề vùng lên tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám đập tan ách thống trị của chế độ thực dân và phong kiến, giành lấy chính quyền về tay nhân dân.

Ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Cách mạng lâm thời đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Việt Nam từ một xứ thuộc địa, nửa phong kiến đã trở thành quốc gia độc lập, tự do. Nhân dân ta sau hàng nghìn năm chìm đắm trong đêm dài nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Tuyên ngôn Độc lập mở ra một giai đoạn mới trong lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam, giai đoạn xây dựng chế độ dân chủ nhân dân, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Từ mùa thu tháng Tám năm 1945, dân tộc Việt Nam đã đi qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược với bao hy sinh mất mát lớn lao để giành độc lập, hòa bình, thống nhất non sông. Chưa yên vui được trọn ngày, đất nước lại phải bước vào cuộc chiến đấu ở biên giới Tây Nam và phía Bắc, giữ vững biên cương Tổ quốc và sự bình yên cho cuộc sống của nhân dân.

Tự hào tuổi trẻ Việt Nam hôm nay. Ảnh: Hoàng Gia
Tự hào tuổi trẻ Việt Nam hôm nay. Ảnh: Hoàng Gia

Gần 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, chúng ta tự hào đã đạt được nhiều thành tựu có ý nghĩa lịch sử. Từ đói nghèo, lạc hậu, đất nước ta đã vươn lên trở thành nước đang phát triển. Vị thế Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao, hội nhập sâu rộng và đang nỗ lực để nắm bắt thời cơ, theo kịp xu hướng của toàn cầu trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.

Trong bối cảnh cả thế giới lao đao trước đại dịch Covid-19, Việt Nam đã kiên cường vượt qua thử thách, giữ vững sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội. Một lần nữa, bản lĩnh Việt Nam, ý chí Việt Nam lại trỗi dậy, trở thành nguồn sức mạnh tinh thần trong cuộc chiến đầy cam go khi thực hiện “nhiệm vụ kép” là vừa chống “giặc” Covid-19, vừa phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống của nhân dân.

Năm 2020 là năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Hòa chung với phong trào thi đua của cả nước, tỉnh ta đang nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện đạt kết quả cao nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và hoàn thành thắng lợi kế hoạch của cả nhiệm kỳ. Năm nay là năm diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII. Hướng về Đại hội, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, đầy tinh thần trách nhiệm; đồng thời có những hiến kế với ước vọng về sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh nhà trong tương lai. Trên cơ cở những thành quả to lớn đạt được trong chặng đường đã qua, chúng ta tin tưởng và kỳ vọng là sẽ sớm thực hiện được mục tiêu: Xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc, xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên.

Đắk Lắk

 

 

,