Hội nghị liên tịch chuẩn bị Kỳ họp thứ 11, HĐND TP. Buôn Ma Thuột khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021)
Cập nhật lúc 11:36, Chủ Nhật, 22/11/2020 (GMT+7)
.
Thường trực HĐND TP. Buôn Ma Thuột vừa tổ chức Hội nghị liên tịch với UBND và các cơ quan , ban ngành của thành phố để thống nhất nội dung, chương trình, thời gian tiến hành Kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố khóa XI (nhiệm kỳ 2016 - 2021). 
 
Hội nghị đã thống nhất dự kiến Kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố khóa XI sẽ tổ chức trong 3 ngày (trong khoảng cuối tháng 12-2020). Kỳ họp sẽ tập trung xem xét một số báo cáo quan trọng như: Báo cáo của UBND thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2021; tình hình thực hiện thu, chi ngân sách năm 2020 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2021; tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân năm 2020, nhiệm vụ và giải pháp năm 2021; tình hình công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020, nhiệm vụ và giải pháp năm 2021; báo cáo công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021…
 
th
Các đại biểu tham dự tại hội nghị
 
Kỳ họp cũng sẽ xem xét tờ trình và dự thảo nghị quyết về chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2021 của TP. Buôn Ma Thuột; tờ trình và dự thảo nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách TP. Buôn Ma Thuột năm 2020; tờ trình và dự thảo nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 2020; tờ trình và dự thảo Nghị quyết về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách TP. Buôn Ma Thuột năm 2021; tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phê duyệt phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp xã năm 2021;...
Hồng Chuyên
 
,