Khuyến khích cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn
Cập nhật lúc 15:47, Thứ Ba, 05/06/2018 (GMT+7)
.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện các biện pháp điều hành công cụ chính sách tiền tệ để hỗ trợ các tổ chức tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định tại Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.
 
Theo đó, kể từ ngày 13-7-2018, các tổ chức tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn được hỗ trợ thông qua các biện pháp như tái cấp vốn đồng thời, áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với VND thấp hơn so với tỷ lệ quy định.
 
Cán bộ Ngân hàng NN-PTNT Chi nhánh Bắc Đăk Lăk kiểm tra hiệu quả vốn vay tại một doanh nghiệp trên địa bàn huyện Cư M'gar
Cán bộ Ngân hàng NN-PTNT Chi nhánh Bắc Đăk Lăk kiểm tra hiệu quả vốn vay tại một doanh nghiệp trên địa bàn huyện Cư M'gar
Cụ thể, tỷ trọng tín dụng nông nghiệp, nông thôn bình quân từ 70% trở lên thì tỷ lệ dự trữ bắt buộc hỗ trợ theo đề nghị của các tổ chức tín dụng nhưng không thấp hơn 1/20 tỷ lệ dự trữ bắt buộc quy định; đối với tổ chức tín dụng có tỷ trọng tín dụng nông nghiệp, nông thôn bình quân từ 40% đến dưới 70% thì tỷ lệ dự trữ bắt buộc hỗ trợ theo đề nghị của tổ chức tín dụng nhưng không thấp hơn 1/5 tỷ lệ quy định. Tỷ lệ dự trữ bắt buộc hỗ trợ được áp dụng trong thời gian 6 tháng.
 
Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Đắk Lắk, cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh vẫn đang chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu các chương trình tín dụng. Đến hết tháng 5, cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt 43.530 tỷ đồng; chiếm 51,51% tổng dư nợ toàn địa bàn.
 
Giang Nam
,