Dành 1 tỷ đồng hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Cập nhật lúc 06:59, Thứ Sáu, 10/08/2018 (GMT+7)
.

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND quy định nội dung và định mức hỗ trợ phát triển hợp tác xã (HTX) nông nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020.

  HTX nông nghệp Ea Ngai (huyện Krông Búk) đang hỗ trợ xã viên chống hạn.
HTX Dịch vụ nông nghệp Ea Ngai (huyện Krông Búk) đang hỗ trợ xã viên bơm nước chống hạn. (Ảnh minh họa)

Theo đó, giai đoạn này UBND tỉnh dành 1 tỷ đồng để hỗ trợ các HTX nông nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số bổ sung vốn lưu động phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh với mức hỗ trợ 30 triệu đồng/HTX; hỗ trợ HTX tự chuyển nhượng quyền sử dụng đất xây dựng trụ sở (mức hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng/HTX và chỉ hỗ trợ một lần chuyển nhượng); hỗ trợ HTX tối đa 50 triệu đồng/HTX (chỉ hỗ trợ một lần) đầu tư mua sắm thiết bị văn phòng làm việc, gồm: bàn, ghế, tủ  hồ sơ, máy vi tính) và máy móc phục vụ sản xuất.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Sở Tài chính tham mưu, đề xuất UBND tỉnh giao bổ sung có mục tiêu cho các huyện, thị xã, thành phố thực hiện hỗ trợ cho HTX.

 Gia Nguyên

 

,