9.300 ha đất chưa phân định địa giới hành chính giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa
Cập nhật lúc 21:23, Thứ Ba, 16/04/2019 (GMT+7)
.
Hiện Đắk Lắk còn có 9.300 ha đất tại khu vực núi Vọng Phu, thuộc địa phận huyện M’Đrắk chưa được phân định địa giới hành chính với tỉnh Khánh Hòa từ nhiều năm nay nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.
 
Cụ thể, khu vực này có 8.691 ha đất nông nghiệp, 183,5 ha đất phi nông nghiệp và hơn 425 ha đất chưa sử dụng. Những diện tích trên do các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập và UBND xã Ea Trang quản lý, sử dụng. Tình trạng tranh chấp, chưa được phân định địa giới hành chính này đã gây khó khăn cho địa phương trong công tác quản lý đất đai, dân cư và triển khai các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Nguyên nhân bắt đầu từ năm 1976, tỉnh Phú Khánh chuyển giao huyện Khánh Dương (nay là huyện M’Đrắk) cho tỉnh Đắk Lắk quản lý. Tuy nhiên, do việc phân định địa giới không rõ ràng nên còn tồn tại khu vực chồng lấn về địa giới hành chính cho đến nay.
 
Khu vực chưa được phân định đia giới hành chính giữa tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa
Khu vực chưa được phân định địa giới hành chính giữa tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa
 
Năm 2017, Bộ Nội vụ đã giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý gần 3.960 ha, tỉnh Khánh Hòa quản lý hơn 5.341 ha. Hiện lãnh đạo 2 tỉnh đã ký xác nhận bản đồ và bản mô tả địa giới hành chính, tuy nhiên địa giới hành chính khu vực này chưa được Trung ương giải quyết dứt điểm.
 
Minh Thông
 
,