Thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp năm 2019
Cập nhật lúc 15:50, Thứ Ba, 16/04/2019 (GMT+7)
.
Cuộc thi Khởi nghiệp khởi sự kinh doanh của tỉnh năm 2018 đã khơi dậy và lan tỏa phong trào khởi nghiệp trong cộng đồng, nhất là giới trẻ. Thắp lửa tinh thần ấy, trong năm 2019, tỉnh đã chỉ đạo cho các ngành chức năng triển khai những chương trình, hoạt động để hỗ trợ đắc lực cho cộng đồng startup, góp phần thúc đẩy phong trào khởi nghiệp của tỉnh ngày càng phát triển.
 
Theo Kế hoạch số 1873/KH-UBND về hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi sự kinh doanh năm 2019, tỉnh sẽ tập trung vào chuỗi các hoạt động hỗ trợ sản phẩm khởi nghiệp gia nhập thị trường trong và ngoài nước; tổ chức Ngày hội khởi nghiệp của tỉnh; tập huấn nâng cao năng lực cho hệ sinh thái khởi nghiệp… 
 
Để đạt mục tiêu nâng cấp hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh lên cấp độ 2 (hệ sinh thái cơ bản), tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan kết nối có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp; duy trì và phát triển bền vững các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi sự kinh doanh của tỉnh.
 
Chế biến hạt mắc ca tại cơ sở Kim Bình mắc ca của chị HBích - một trong những startup đoạt giải trong cuộc thi Khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh của tỉnh năm 2018.
Chế biến hạt mắc ca tại cơ sở Kim Bình mắc ca của chị H'Bích - một trong những startup đoạt giải trong cuộc thi Khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh của tỉnh năm 2018.
Hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp Quỹ khởi nghiệp doanh nghiệp khoa học công nghệ Việt Nam (SVF) triển khai các hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh cho phù hợp. Dự kiến sẽ tổ chức các khóa đào tạo nâng cao năng lực lãnh đạo cho đội ngũ cán bộ làm công tác khởi nghiệp; khóa đào tạo về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp (tối thiểu 2 lớp/năm); 1 khóa đào tạo về xây dựng kế hoạch tài chính, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh cho đối tượng là các dự án khởi nghiệp đã hình thành sản phẩm hoặc đang trong quá trình hoàn thiện sản phẩm; 1 lớp đào tạo, huấn luyện người cố vấn khởi nghiệp.
 
Việc nghiên cứu thành lập và vận hành Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo), tìm kiếm nhà đầu tư trong việc huy động nguồn kinh phí hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các dự án khởi nghiệp được kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh phát triển. Phấn đấu giai đoạn 2018 – 2020, hỗ trợ phát triển ít nhất 50 ý tưởng, dự án khởi nghiệp, định hướng đến năm 2025, phát triển ít nhất 120 ý tưởng, dự án khởi nghiệp. 

Bên cạnh đó, Sở Khoa học và Công nghệ, Tỉnh Đoàn, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan cũng chủ động triển khai các hoạt động đào tạo theo ngành, lĩnh vực được giao theo kế hoạch vốn được bố trí trong năm. 

Cũng theo Kế hoạch 1873/KH-UBND, UBND tỉnh giao Cục Thuế tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hội Doanh nhân trẻ, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh… tổ chức tập huấn, hướng dẫn về pháp lý cho các tổ chức, cá nhân trong cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo những thủ tục hành chính về đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, các thủ tục về hóa đơn, chứng từ, chính sách thuế cho doanh nghiệp khởi nghiệp…
 
Mặt khác, các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp cũng được hỗ trợ vay vốn theo phương án được phê duyệt thuộc phạm vi, điều kiện được vay vốn theo quy chế cho vay ở các quỹ: Quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ, Quỹ khuyến công, Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã, Quỹ hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp - khởi sự kinh doanh của Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp huyện, Quỹ khởi nghiệp của Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh… 
 
Ông Phạm Đông Thanh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh cho biết, Hội tiếp tục vận hành có hiệu quả Không gian làm việc chung về khởi nghiệp, phối hợp với các cơ quan liên quan để khảo sát, đánh giá hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh nhằm xây dựng chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk. Đặc biệt, hỗ trợ các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp kết nối đầu tư, phấn đấu trong năm kết nối, hỗ trợ cho ít nhất 10 ý tưởng khởi nghiệp; mỗi doanh nghiệp đỡ đầu 1 dự án, ý tưởng.

 

Các gian hàng trưng bày sản phẩm của cộng đồng khởi nghiệp tại Hội chợ chuyên ngành cà phê trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019 luôn thu hút sự quan tâm của khách hàng.
Các gian hàng trưng bày sản phẩm của cộng đồng khởi nghiệp tại Hội chợ chuyên ngành cà phê trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019 luôn thu hút sự quan tâm của khách hàng.
Hiện nay, UBND tỉnh cũng đã giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu thành lập Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định số 38/NĐ-CP, ngày 11-3-2018 của Chính phủ. Đồng thời từng bước hoàn thiện cơ chế, hành lang pháp lý hỗ trợ cho hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh truyền thông để các đề án khởi nghiệp tăng cơ hội tiếp cận thị trường mới, kết nối mạng lưới nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh, kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh với các thành phần hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh, thành phố khác. 
 
Lê Hương
 
,