Không bố trí vốn ngân sách nhà nước vào lĩnh vực mà các thành phần kinh tế khác có thể đầu tư
Cập nhật lúc 19:09, Thứ Bảy, 10/08/2019 (GMT+7)
.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 20/CT-TTg về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.
 
Theo đó, căn cứ vào các nguyên tắc, mục tiêu, định hướng đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025, các bộ, ngành, địa phương lựa chọn danh mục và bố trí vốn kế hoạch đầu tư trung hạn của từng nguồn vốn trong từng ngành, lĩnh vực theo thứ tự ưu tiên: Dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư; dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt; dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch. 
 
Thi công công trình cấp nước trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột
Thi công công trình cấp nước trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột
 
Các dự án khởi công mới nếu có các điều kiện: chương trình, dự án cần thiết, có đủ điều kiện được bố trí vốn kế hoạch; sau khi đã bố trí đủ vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản; bảo đảm bố trí đủ vốn để hoàn thành chương trình, dự án theo tiến độ đầu tư đã được phê duyệt.
 
Ngoài ra, còn cần phải tiếp tục ưu tiên các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước cho vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng thường xuyên bị thiên tai, bão lũ… Đặc biệt, không bố trí vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước vào các lĩnh vực, dự án mà các thành phần kinh tế khác có thể đầu tư.
 
Được biết, trong 7 tháng đầu năm 2019, giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đạt 4.104 tỷ đồng. Tuy nhiên, công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 kéo dài sang năm 2019 đến thời điểm này chỉ đạt tỷ lệ 1,92%. Cụ thể, trên địa bàn tỉnh có gần 1.098 tỷ đồng vốn xây dựng cơ bản chưa giải ngân hết chuyển sang năm 2019. Hiện số vốn này mới giải ngân được hơn 21 tỷ đồng, trong đó ngân sách địa phương hơn 12,5 tỷ đồng, ngân sách Trung ương hỗ trợ gần 4 tỷ đồng, Chương trình mục tiêu Quốc gia hơn 4 tỷ đồng và vốn trái phiếu Chính phủ 458 triệu đồng.
 
Giang Nam
,