Huyện Ea H'leo:
Hạ tầng thủy lợi chủ động nước tưới cho 80% diện tích cây trồng
Cập nhật lúc 17:01, Thứ Sáu, 08/11/2019 (GMT+7)
.
UBND huyện Ea H’leo cho biết, hệ thống công trình hồ chứa, kênh mương thủy lợi trên địa bàn huyện đáp ứng chủ động nước tưới cho khoảng 80% diện tích cây trồng có nhu cầu tưới. 
 
Cụ thể, trên địa bàn huyện có 44 công trình thủy lợi, 3 công trình thủy điện, tổng dung tích chứa nước 6 triệu m3, hệ thống kênh mương 15,2 km, trong đó, 40,7% đã được kiên cố hóa. Giai đoạn 2010 - 2019, toàn huyện xây dựng mới 3 công trình thủy lợi, nâng cấp sửa chữa 11 công trình và kiên cố hóa 7,2 km kênh mương nội đồng. Đặc biệt, trên địa bàn huyện đang xây dựng đại công trình hồ chứa nước Ea H’leo 1, tổng mức đầu tư 1.400 tỷ đồng, sẽ hoàn thành trong năm 2020, phục vụ nước sản xuất cho 34.000 ha đất nông nghiệp. 
 
Kênh dẫn nước của Hồ thủy lợi Phù Mỹ, xã Cư Mốt, huyện Ea H'leo
Kênh dẫn nước của Hồ thủy lợi Phù Mỹ, xã Cư Mốt, huyện Ea H'leo
 
Huyện Ea H’leo hiện có 9/11 xã đạt tiêu chí thủy lợi theo Chương trình nông thôn mới, 2 xã chưa hoàn thành tiêu chí này là Ea Tir và Ea H’leo.
 
Minh Thông
 
,