Giải ngân vốn để thu nợ thuế xây dựng cơ bản
Cập nhật lúc 22:07, Thứ Hai, 02/12/2019 (GMT+7)
.

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản số 9746/UBND-KT, ngày 27-11-2019 gửi các Sở, ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh về việc giải ngân vốn để thu nợ thuế xây dựng cơ bản.

Theo đó, để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giải ngân vốn xây dựng cơ bản và kịp thời đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã và thành phố rà soát lại tất cả các dự án xây dựng cơ bản có sử dụng ngân sách nhà nước, thực hiện các thủ tục để giải ngân vốn, trong đó ưu tiên thanh toán cho các doanh nghiệp còn nợ thuế, nhất là các doanh nghiệp nợ thuế kéo dài nhiều năm do ngân sách nhà nước chưa thanh toán. Trước một ngày khi giải ngân cho các doanh nghiệp, thực hiện cung cấp thông tin cho cơ quan thuế để phối hợp thu hồi số tiền thuế còn nợ vào ngân sách nhà nước.

xây dựng
Nâng cấp Quốc lộ 27 đoạn qua huyện Krông Pắc

Được biết, tính đến ngày 31-10-2019 có 162 trường hợp nợ tiền thuế thuộc diện không tính tiền chậm nộp do ngân sách nhà nước chưa thanh toán, với tổng số tiền thuế nợ hơn 132 tỷ đồng.

Thanh Duy

,