Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2019 tăng 17,6% so với năm 2018
Cập nhật lúc 22:06, Thứ Hai, 02/12/2019 (GMT+7)
.

UBND tỉnh cho biết, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2019 ước thực hiện là 6.910 tỷ đồng, đạt 127% dự toán Trung ương giao, đạt 101,5% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 17,6% so với năm 2018.

Cụ thể, thu thuế, phí là 4.700 tỷ đồng, đạt 109% dự toán Trung ương, hơn 102% dự toán HĐND tỉnh giao (tăng 6,4% so với năm 2018); thu biện pháp tài chính 1.930 tỷ đồng, đạt 216,9% dự toán Trung ương giao, 99,5% dự toán HĐND tỉnh giao (tăng 70,9%); thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 140 tỷ đồng, đạt hơn 132% dự toán Trung ương, 107,7% dự toán HĐND tỉnh giao (tăng 11,7%); thu thuế xuất nhập khẩu 140 tỷ đồng, đạt 100% dự toán Trung ương giao.

Cán bộ Chi cục Thuế huyện Ea Súp kiểm tra hóa đơn, chứng từ tại một cửa hàng trên địa bàn
Cán bộ Chi cục Thuế huyện Ea Súp kiểm tra hóa đơn, chứng từ tại một doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo kế hoạch, dự toán tổng thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn là 8.480 tỷ đồng, tăng 34% so với dự toán Trung ương giao, tăng 22,7% so với kết quả ước thực hiện năm 2019.

Thanh Hường

,