Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thuế năm 2019
Cập nhật lúc 17:01, Thứ Hai, 13/01/2020 (GMT+7)
.
Sáng 13-1, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thuế năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.
 
Tổng thu ngân sách năm 2019 do cơ quan thuế quản lý đạt 1.276.219 tỷ đồng, bằng 109,3% so với dự toán, tăng 11,2% so với năm 2018. Có 63/63 cục thuế địa phương hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán được giao. Trong năm, toàn ngành thuế đã thực hiện 96.243 cuộc thanh, kiểm tra, đạt 109,7% kế hoạch; kiểm tra được 517.554 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh, kiểm tra là 64.525 tỷ đồng, bằng 103,7% so với năm 2018. Ngành thuế cũng đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc cho người nộp thuế thông qua nhiều hình thức khác nhau...
 
Các địa biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk
 
Tại Đắk Lắk, năm 2019, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 7.224 tỷ đồng, đạt 136,2% so với dự toán Trung ương giao, 108,3% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 27,4% so với năm 2018. Riêng thu thuế, phí là 4.962 tỷ đồng, đạt 112,5% dự toán Trung ương giao, 105% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 108,5% so với năm 2018…
 
Để đạt mục tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2020 được giao là 1.254.300 tỷ đồng, ngành thuế sẽ tiếp tục tập trung triển khai cụ thể hoá các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính về nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước; tăng cường cải cách hành chính, khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tạo nguồn thu cho ngân sách; thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, tăng cường chống thất thu gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế; đẩy mạnh công tác quản lý nợ thuế và thanh tra, kiểm tra thuế chuyên sâu theo từng ngành, từng lĩnh vực trọng điểm…
 
Thanh Hường
,