Đến cuối năm 2020, Đắk Lắk sẽ có 61 xã đạt chuẩn nông thôn mới
Cập nhật lúc 17:46, Thứ Sáu, 31/07/2020 (GMT+7)
.

Văn phòng điều phối Xây dựng nông thôn mới tỉnh cho biết, theo kế hoạch, đến cuối năm 2020, lũy kế số xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) của toàn tỉnh là 61 xã.

Bình quân tiêu chí NTM đạt 15 tiêu chí/xã; lũy kế có từ 1 - 2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM. Đồng thời, tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng đối với các tiêu chí NTM đã đạt được; xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, vườn mẫu; nâng cao chất lượng các xã đạt chuẩn NTM, thực hiện xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

ảnh
Xã Ea Hu (huyện Cư Kuin) xây dựng đường nông thôn mới

UBND tỉnh cũng đã có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, cũng như thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao. Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố: khẩn trương rà soát 17 xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2020 để có biện pháp, giải pháp triển khai thực hiện và phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra. Đặc biệt, 5 huyện M’Đrắk, Ea Súp, Buôn Đôn, Lắk, Krông Bông cần chỉ đạo sâu sát, tập trung nguồn lực, tích cực triển khai thực hiện để có ít nhất 1 xã được công nhận đạt chuẩn NTM trong năm 2020. Riêng đối với UBND các huyện Ea Súp, Buôn Đôn cần quan tâm chỉ đạo 4 xã biên giới phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 35,3% số thôn, buôn đạt chuẩn NTM...

Minh Thuận

,