Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt gần 15 nghìn tỷ đồng
Cập nhật lúc 17:57, Thứ Sáu, 10/07/2020 (GMT+7)
.

Sáng 9-7, Sở NN-PTNT đã tổ chức Hội nghị sở kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

 

Trong 6 tháng đầu năm, sản xuất nông nghiệp của tỉnh phát triển ổn định, dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi cơ bản được kiểm soát. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 14.598 tỷ đồng (tăng 4,34%); thủy lợi đảm bảo tưới chủ động cho 80,5% diện tích cây trồng có nhu cầu tưới (tăng 1,4%); tỷ lệ che phủ rừng 38,6% (tăng trên 0,14%); tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 93,4% (tăng 2%); tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới 34,2% (tăng 5,9%)... so với cùng kỳ năm 2019.

 

ảnh
Giám đốc Sở NN-PTNT Nguyễn Hoài Dương phát biểu tại hội nghị


Cơ cấu sản xuất tiếp tục được điều chỉnh phù hợp, gắn với nhu cầu thị trường. Theo đó, diện tích gieo trồng vụ đông xuân 2019 - 2020 đạt 62.462 ha, trong đó năng suất lúa đạt trên 74,3 tạ/ha (đứng đầu khu vực Tây Nguyên), sản lượng lương thực có hạt đạt 432.762 tấn; tổng đàn gia súc, gia cầm đạt trên 13,7 triệu con (tăng gần 1 triệu con so với cùng kỳ năm trước); diện tích nuôi trồng thủy sản thực hiện trên 9.425 ha, sản lượng thu hoạch đạt 11.250 tấn. Toàn tỉnh thành lập mới 49 hợp tác xã nông nghiệp, nâng tổng số hợp tác xã nông nghiệp toàn tỉnh lên 332 hợp tác xã…

 

ảnh
Các đại biểu tham dự hội nghị

 

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra trong năm 2020, ngành Nông nghiệp tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm là: tiếp tục cơ cấu lại ngành, nâng cao năng suất, chất lượng hàng hóa và hiệu quả sản xuất, kinh doanh; đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp; nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, chế biến và thương mại nông lâm - thủy sản; tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật và công tác khuyến nông, giống cây trồng, vật nuôi; phát triển kết cấu hạ tầng thủy lợi, nước sạch môi trường nông thôn, tăng cường năng lực phòng chống và giảm nhẹ thiên tai; đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế …

Minh Thuận

,