Hỗ trợ máy móc thiết bị cho hợp tác xã nông nghiệp tại huyện Lắk
Cập nhật lúc 17:18, Thứ Ba, 26/01/2021 (GMT+7)
.

Ngày 26-1, Viện Phát triển kinh tế hợp tác (thuộc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam) phối hợp với Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh bàn giao máy móc thiết bị sản xuất hỗ trợ cho HTX Sản xuất và Dịch vụ nông ngư nghiệp Thái Hải (xã Buôn Triết, huyện Lắk).

HTX đã được hỗ trợ hệ thống một máy kéo và dàn xới đất theo hình thức đầu tư mua mới, tổng kinh phí 320 triệu đồng. Đây là một trong những mô hình HTX sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị được Liên minh HTX Việt Nam thực hiện tại 24 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Các thiết bị được đơn vị thụ hưởng cam kết hạch toán vào tài sản của HTX để phục vụ chung cho các thành viên nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Ngoài hỗ trợ này, HTX còn được tư vấn hoàn thiện điều lệ HTX, phương án sản xuất kinh doanh, bộ máy tổ chức, xây dựng thương hiệu sản phẩm chủ lực và tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm lúa gạo.

Máy làm đất được hỗ trợ cho Hợp tác xã sản xuất và dịch vụ nông ngư nghiệp Thái Hải
Máy làm đất được hỗ trợ cho Hợp tác xã Sản xuất và Dịch vụ nông ngư nghiệp Thái Hải.

HTX Sản xuất và Dịch vụ nông ngư nghiệp Thái Hải thành lập năm 2012, hiện có 107 thành viên, có 200 ha đất canh tác và mặt nước nuôi trồng thủy sản. Đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực: khai thác, quản lý, điều tiết thủy lợi; mua bán thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, vật tư nông nghiệp, sản xuất lúa giống cao sản và nuôi trồng thủy sản, doanh thu bình quân đạt 2,2 tỷ đồng/năm.

Minh Thông

 

 

 

,