Phấn đấu 100% người tâm thần được chăm sóc, phục hồi chức năng
Cập nhật lúc 17:01, Thứ Ba, 15/05/2018 (GMT+7)
.

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 3484/KH-UBND ngày 4-5-2018 về việc thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch đặt ra mục tiêu có 100% người tâm thần được chăm sóc, phục hồi chức năng; 90% người rối nhiễu tâm trí có nguy cơ cao bị tâm thần được tư vấn, trị liệu tâm lý; đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng chuyên môn, tập huấn kỹ năng cho 90% cán bộ, nhân viên, cộng tác viên công tác tại các trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng, các cơ sở trợ giúp xã hội...

2121
Cán bộ Trung tâm Chăm sóc người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí tỉnh hướng dẫn người bệnh vận động trị liệu.

Để thực hiện mục tiêu trên, UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tập trung xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trung tâm Chăm sóc người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí tỉnh; phát triển nguồn nhân lực làm công tác trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng; phát triển các cơ sở phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí; tuyên truyền nâng cao nhận thức về trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng…

Kinh phí để thực hiện kế hoạch được lấy từ nguồn kinh phí được bố trí trong chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 – 2020 và nguồn ngân sách địa phương.

Nguyễn Xuân

 

,