Đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên và duy trì ổn định
Cập nhật lúc 15:58, Thứ Bảy, 17/10/2020 (GMT+7)
.

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch hành động giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030.

Kế hoạch này đề ra mục tiêu chung là duy trì mức giảm sinh hàng năm và đạt mức sinh thay thế bền vững tiến tới ổn định quy mô dân số phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên và duy trì ổn định; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số; phân bố dân số hợp lý và nâng cao chất lượng dân số, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Theo đó, các nhiệm vụ, giải pháp Kế hoạch đề ra đề thực hiện mục tiêu nói trên gồm: tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; đổi mới truyền thông, vận động về dân số; bổ sung một chế độ chính sách của địa phương để thúc đẩy phong trào toàn dân thực hiện chính sách dân số và phát triển. Đồng thời phát triển mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ về dân số; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hoàn thiện hệ thống thông tin, số liệu dân số; bảo đảm nguồn lực cho công tác phát triển dân số.

Cán bộ dân số huyện Buôn Đôn và cộng tác viên dân số xã Ea Nuôl tuyên truyền chính sách dân số đến người dân trên địa bàn.
Cán bộ dân số huyện Buôn Đôn và cộng tác viên dân số xã Ea Nuôl tuyên truyền chính sách dân số đến người dân trên địa bàn.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ củng cố, kiện toàn tổ chức phối hợp liên ngành về dân số, và phát triển tại địa phương; tiếp tục duy trì đội ngũ cộng tác viên dân số làm việc trên tinh thần tình nguyện vì cộng đồng ở thôn, xóm, bản làng, tổ dân phố, cơ sở sản xuất; tăng cường vận động các nguồn tài trợ nước ngoài để thực hiện hiệu quả các mục tiêu của Chiến lược dân số; tăng cường hợp tác, liên doanh, liên kết với nước ngoài trong phát triển cơ sở chăm sóc người cao tuổi tập trung, các cơ sở ứng dụng kỹ thuật cao về hỗ trợ sinh sản, cơ sở xét nghiệm, phát hiện các bệnh di truyền, chuyển hóa liên quan phù hợp với những nội dung ưu tiên và pháp luật Việt Nam…

Kim Oanh

 

 

,