Hiệu quả của một mô hình "Tổ an ninh tự quản"
Cập nhật lúc 09:20, Thứ Sáu, 22/06/2018 (GMT+7)
.

Một trong những giải pháp góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thôn 7, xã Ea Ning (huyện Cư Kuin) trong những năm qua là xây dựng mô hình “Tổ an ninh tự quản”.

Được triển khai từ năm 2014, mô hình “Tổ an ninh tự quản” tại thôn 7 đã thu hút sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Thôn 7 hiện có 153 hộ, 638 khẩu. Trước đây, trên địa bàn thôn 7, tình hình an ninh trật tự khá phức tạp, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân còn thấp, tội phạm hoạt động có chiều hướng gia tăng về tính chất và mức độ. Trước tình hình đó, năm 2014 Công an xã, Ban tự quản thôn đã quyết định thành lập 2 Tổ an ninh tự quản với 6 thành viên để bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thôn. Tổ hoạt động trên tinh thần tự nguyện, với trách nhiệm phục vụ dân là chính, luôn tuân thủ sự chỉ đạo của Ban tự quản thôn và Công an xã. Các thành viên trong Tổ an ninh tự quản tổ chức nắm tình hình về an ninh trật tự, kịp thời phát hiện những mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân, các vụ việc vi phạm hành chính, vi phạm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn để phản ánh đến cơ quan chức năng, các cấp có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, tham gia hòa giải, giải quyết kịp thời không để xảy ra những vụ việc phức tạp, kéo dài. Bên cạnh đó, Tổ an ninh tự quản còn làm tốt công tác tuyên truyền cho mọi người nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; vận động nhân dân tự giác chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các hương ước, quy ước của thôn về bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Để công tác tuyên truyền pháp luật đạt hiệu quả cao, các thành viên trong tổ đều phải gương mẫu, tích cực tham gia mọi hoạt động của địa phương.

Khung cảnh bình yên ở thôn 7 (xã Ea Ning, huyện Cư Kuin).
Khung cảnh bình yên ở thôn 7 (xã Ea Ning, huyện Cư Kuin).

Nhờ các Tổ an ninh tự quản hoạt động hiệu quả, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thôn 7 có những chuyển biến tích cực. Từ năm 2014 đến nay, trên địa bàn thôn không xảy ra các vụ vi phạm pháp luật liên quan đến an ninh trật tự. Những vụ việc mâu thuẫn nhỏ trong nhân dân đều được các Tổ an ninh tự quản, tổ hòa giải phối hợp với các hội, đoàn thể hòa giải ngay tại cơ sở theo hướng thấu tình, đạt lý. Bà Nguyễn Thị Minh, người dân thôn 7 bày tỏ: “Từ khi có Tổ an ninh tự quản, tôi thấy an ninh trật tự của thôn luôn được đảm bảo, trên địa bàn thôn không xảy ra các vụ trộm cắp, gây gổ đánh nhau, thanh niên tụ tập uống rượu, đánh bài… như trước nữa. Nhờ vậy, người dân chúng tôi luôn yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế”.

Mỹ Hằng

,