Đề nghị thu hồi Kỷ niệm chương chiến sĩ cách mạng đối với hai trường hợp
Cập nhật lúc 16:11, Thứ Năm, 17/01/2019 (GMT+7)
.
Sở Nội vụ ban hành Tờ trình số 970/TTr-SNV ngày 28-12-2018 về việc đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ thu hồi Kỷ niệm chương chiến sĩ cách mạng bị bắt tù, đày đối với hai trường hợp.
 
Trường hợp thứ nhất là ông Y Bút Niê, sinh năm 1951, trú tại xã Cư Né (huyện Krông Búk), được tặng Kỷ niệm chương chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tại Quyết định số 1123/QĐ-TTg, ngày 27-8-2007 của Thủ tướng Chính phủ. Lý do thu hồi là cơ quan chức năng của tỉnh đã điều tra, kết luận trong quá trình hoạt động cách mạng, bị địch bắt giam, ông Y Bút Niê đã khai báo gây thiệt hại nghiêm trọng cho cách mạng; từng làm tay sai cho Mỹ - ngụy thực hiện các chiến dịch lớn nhằm đàn áp phong trào cách mạng. Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh cũng đã có Quyết định số 583/QĐ-SLĐTBXH ngày 28-8-2018 về việc đình chỉ trợ cấp và thu hồi chế độ tù đày đã cấp cho ông Y Bút Niê.
 
Trường hợp thứ hai là ông Nguyễn Tấn Ngay, sinh năm 1932, trú tại thị trấn Krông Năng (huyện Krông Năng), được tặng Kỷ niệm chương chiến sĩ bị địch bắt, tù đày tại Quyết định số 1123/QĐ-TTg, ngày 27-8-2007 của Thủ tướng Chính phủ. Lý do thu hồi là qua điều tra, cơ quan chức năng kết luận, trong quá trình hoạt động cách mạng bị địch bắt giam, ông Nguyễn Tấn Ngay đã khai báo, gây thiệt hại nghiêm trọng cho cách mạng. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh cũng đã có Quyết định số 592/QĐ-SLĐTBXH ngày 29-8-2018 về việc đình chỉ trợ cấp và thu hồi, chế độ tù đày đã cấp cho ông Nguyễn Tấn Ngay.
 
Quỳnh Anh
 
,