Công an huyện Buôn Đôn: Tích cực triển khai các biện pháp cải cách hành chính
Cập nhật lúc 08:00, Thứ Ba, 18/02/2020 (GMT+7)
.

Trong những năm qua, Công an huyện Buôn Đôn đã triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC), xem đó là một trong những tiêu chí quan trọng để bình xét thi đua, khen thưởng của các tập thể, cá nhân trong đơn vị.

Hằng năm, lãnh đạo Công an huyện Buôn Đôn đã triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp, kế hoạch của cấp trên về CCHC đến các đội nghiệp vụ liên quan. Trung tá Từ Hữu Lộc, Phó Trưởng Công an huyện Buôn Đôn cho biết: “Ban lãnh đạo Công an huyện thường xuyên quan tâm, kiểm tra đôn đốc việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính tại các đội nghiệp vụ liên quan, nhất là cán bộ trực tiếp thực hiện các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính nhằm bảo đảm tiếp nhận, giải quyết đúng trình tự, thủ tục, kịp thời gian hẹn của công dân, tránh tình trạng chậm trễ. Lấy sự hài lòng của người dân và các tổ chức, cá nhân đến liên hệ làm thủ tục hành chính là tiêu chí đánh giá chất lượng cán bộ hằng năm”.

Cán bộ Công an huyện Buôn Đôn thực hiện thủ tục làm chứng minh nhân dân cho công dân.
Cán bộ Công an huyện Buôn Đôn thực hiện thủ tục làm chứng minh nhân dân cho công dân.

Các bộ phận thường xuyên tiếp xúc với các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân như Đội Cảnh sát quản lý Hành chính về trật tự xã hội, Cảnh sát Giao thông, Trực ban hình sự - Tiếp công dân đã đổi mới lề lối làm việc theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất, giảm thiểu thời gian đi lại cho người dân đến làm các thủ tục hành chính.

Cụ thể, ngoài thời gian tiếp công dân làm chứng minh nhân dân vào các ngày thứ hai và thứ ba hằng tuần theo quy định, Công an huyện Buôn Đôn còn thực hiện trả chứng minh nhân dân vào các ngày trong tuần theo giấy hẹn hoặc công dân có việc cần phải giải quyết trước hẹn. Đồng thời, tổ chức cán bộ, chiến sĩ xuống tận các thôn, buôn vùng sâu, vùng xa làm chứng minh nhân dân và hộ khẩu cho bà con không có điều kiện, phương tiện đến trụ sở cơ quan làm việc.

Bên cạnh đó, Công an huyện Buôn Đôn còn thực hiện niêm yết công khai quy trình giải quyết công việc, thời gian giải quyết, phí và lệ phí theo quy định tại trụ sở làm việc. Thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính cho người dân được rút ngắn, như: Thủ tục đăng ký xe mô tô, xe gắn máy thực hiện xong trong 1 ngày; cấp giấy chứng nhận kinh doanh có điều kiện nếu đã đủ thủ tục giấy tờ chỉ trong 7 ngày.

Việc cấp phát chứng minh nhân dân cũng được Công an huyện từng bước rút ngắn thời gian, thực tế thời gian trả kết quả cho những hồ sơ đủ thủ tục từ 15 - 30 ngày; phối hợp với Bưu điện huyện thực hiện giao trả chứng minh nhân dân tại địa chỉ đăng ký nhằm tạo thuận lợi cho người dân không phải đi lại nhiều lần. Công an huyện cũng chú trọng phổ biến kịp thời đến các đơn vị trực thuộc những thủ tục hành chính đã được rà soát, sửa đổi, bãi bỏ nhằm bảo đảm việc xử lý đúng tính pháp lý, không để xảy ra tình trạng khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến các quyết định hành chính.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Công an huyện Buôn Đôn hướng dẫn công dân bổ sung các thủ tục còn thiếu.
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Công an huyện Buôn Đôn hướng dẫn công dân bổ sung các thủ tục còn thiếu.

Có thể nói, việc triển khai hiệu quả công tác CCHC của Công an huyện Buôn Đôn không chỉ góp phần tạo thuận lợi cho người dân đến làm thủ tục hành chính mà còn tác động tích cực, tạo chuyển biến quan trọng làm thay đổi nhận thức, chấn chỉnh tác phong, thái độ, lề lối làm việc, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Trung tá Từ Hữu Lộc nhấn mạnh: “Năm 2020, Công an huyện tiếp tục đẩy mạnh CCHC như: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào tiếp nhận và xử lý các thủ tục hành chính; thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ trực tiếp giải quyết các thủ tục hành chính…”.

Tú Anh

,