Trường THPT Chu Văn An: Nhiều sai phạm trong thực hiện các quy định về quy chế chuyên môn, tổ chức quản lý, dạy thêm, học thêm
Cập nhật lúc 17:07, Thứ Sáu, 26/06/2020 (GMT+7)
.
Ngày 26-6, Sở GD-ĐT đã có Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định về quy chế chuyên môn; công tác tổ chức quản lý, dạy thêm, học thêm trong nhà trường tại Trường THPT Chu Văn An (TP. Buôn Ma Thuột).
 
Theo đó, bên cạnh những ưu điểm như: nhà trường đã triển khai và lưu trữ các thông tư, quyết định, kế hoạch, công văn hướng dẫn, chỉ đạo các cấp về việc thực hiện các quy định về quy chế chuyên môn năm học 2019-2020; trong học kỳ I đơn vị đã hoàn thành khung kế hoạch thời gian năm học theo đúng quy định; trong thời gian nghỉ học phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đơn vị thực hiện việc dạy học qua mạng Internet bảo đảm nội dung chương trình, kiến thức cho học sinh theo các văn bản hướng dẫn của các cấp, thì vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại. Cụ thể:
 
Về việc thực hiện quy chế chuyên môn: Các tổ chuyên môn đã xây dựng kế hoạch dạy học học kỳ II theo Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH của Bộ GD-ĐT, nhưng chủ yếu chép lại kế hoạch tinh giản của Bộ, chưa xây dựng kế hoạch cụ thể, sát với điều kiện thực tế của nhà trường và chưa được Hiệu trưởng phê duyệt để thực hiện. 
 
Trong Kế hoạch số 09/KH-CVA, ngày 11-5-2020 của nhà trường chưa thể hiện rõ thời lượng, nội dung, cách thức tổ chức ôn tập; chưa phân định rõ dạy học chính khóa để hoàn thành chương trình và ôn tập thêm cho học sinh. 
 
Trường THPT Chu Văn An (TP. Buôn Ma Thuột) có nhiều sai phạm trong trong thực hiện các quy định về quy chế chuyên môn, tổ chức quản lý, dạy thêm, học thêm.
Trường THPT Chu Văn An (TP. Buôn Ma Thuột) có nhiều sai phạm trong trong thực hiện các quy định về quy chế chuyên môn, tổ chức quản lý, dạy thêm, học thêm.
 
Bên cạnh đó, việc sắp xếp, bố trí các lớp học của khối 12 học theo khối Tổ hợp tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và khối Tổ hợp xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân) vào buổi học chính khóa không đúng quy định.
 
Khối học Tổ hợp tự nhiên không bố trí học các môn xã hội: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân trong thời khóa biểu và tăng tiết các môn Toán, Văn, tiếng Anh và Tổ hợp tự nhiên.
 
Khối học Tổ hợp xã hội không bố trí các môn tự nhiên: Vật lý, Hóa học, Sinh học và Tổ hợp xã hội trong thời khóa biểu và tăng tiết các môn Toán, Văn, tiếng Anh và Tổ hợp xã hội.
 
Cả hai khối tự nhiên và xã hội không bố trí dạy môn Tin học và Công nghệ trong thời khóa biểu, nhà trường báo cáo dạy học trực tuyến nhưng không có minh chứng cụ thể.
 
Thời khóa biểu chính khóa tuần từ 6-5 đến 2-6-2020, khối lớp 10, 11, 12 không bố trí thời khóa biểu môn Tin học, Công nghệ; tuần từ ngày 4-6-2020 đến thời điểm thanh tra, khối 10 bố trí 2 tiết, khối 11 bố trí 2 tiết, khối 12 bố trí 1 tiết đối với môn Tin học.
 
Môn Vật lý 12, tại các lớp 12A2, 12A4, 12A8, 12A11 đã kiểm tra 1 tiết vào ngày 10-5-2020 và thi học kỳ vào ngày 17-5-2020 theo hình thức online, thực hiện không đúng theo công văn số 406/SGDĐT-TrH ngày 3-4-2020 của Sở GD-ĐT hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học và thực hiện kế hoạch giáo dục học kỳ II, năm học 2019-2020.
 
Nhà trường đã tổ chức ôn tập học sinh lớp 12 trong thời khóa biểu chính khóa không đúng quy định về dạy thêm, học thêm theo Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND; tổ chức dạy tăng tiết một số môn và chưa tổ chức dạy một số mon trong thời khóa biểu là không đúng với chuyên môn theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT và công văn chỉ đạo số 406/SGDĐT-GDTrH của Sở GD-ĐT.
 
Về việc quản lý kinh phí dạy thêm, học thêm: Nhà trường giao cho giáo viên chủ nhiệm trực tiếp thu tiền dạy thêm, học thêm từ học sinh là sai quy định tại Công văn số 1318/SDĐT-KHTC ngày 23-8-2019 về hướng dẫn thu các khoản và chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2019 - 2020, nội dung: “Các khoản thu được học sinh hoặc cha mẹ học sinh nộp trực tiếp tại bộ phận Kế toán nhà trường, tuyệt đối không giao cho giáo viên thu tiền”.
 
Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An trả lời báo chí về phản ánh của phụ huynh trong việc thu tiền tăng tiết dạy thêm, học thêm.
Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An trả lời báo chí về phản ánh của phụ huynh trong việc thu tiền tăng tiết dạy thêm, học thêm không đúng quy định.
 
Việc nhà trường tiến hành thu tiền các tiết tăng cường trong thời khóa biểu chính khóa theo mức thu tiền dạy thêm, học thêm trong nhà trường khi chưa có sự đồng ý của cấp trên, chưa có sự đồng thuận của cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh và giao cho nhân viên thư viện (kiêm Thủ quỹ tạm thời) thực hiện các quy trình thu tiền là sai quy định.
 
Đơn vị thực hiện chi tiền dạy thêm với các tỷ lệ và trích lập quỹ phúc lợi tập thể không đúng với các quy định của Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh và hướng dẫn của Công văn số 1318/SGDĐT-KHTC. Cụ thể: Chi cho giáo viên trực tiếp giảng dạy thiếu 32.037.714 đồng, tương ứng với tỷ lệ 8,83%; chi Ban quản lý dạy thêm học, học thêm trong trường vượt 17.669.723 đồng, tương ứng với tỷ lệ 4,87%; chi tăng cường cơ sở vật chất thiếu 1.850.423 đồng, tương ứng với tỷ lệ 0,51%; chi phúc lợi tập thể số tiền 16.235.600 đồng.
 
Kết luận thanh tra cũng nêu lên kiến nghị và biện pháp xử lý: Đối với Trường THPT Chu Văn An, yêu cầu Hiệu trưởng dừng ngay việc tổ chức dạy học tăng tiết, cắt tiết không đúng quy định; xây dựng kế hoạch dạy học nhà trường theo đúng các văn bản chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT; dừng việc thu tiền các tiết dạy tăng cường trong thời khóa biểu chính khóa của học sinh. Đồng thời chi tiền dạy thêm, học thêm học kỳ I năm học 2019 - 2020 theo đúng các tỷ lệ đã quy định; những nội dung chi sai, chi vượt yêu cầu đơn vị thu hồi và chi đủ cho các nội dung đã chi thiếu.
 
Hiệu trường nhà trường chỉ đạo các bộ phận thực hiện đúng việc thu, tổng hợp số tiền đã thu cho giai đoạn từ 6-1-2020 đến 20-3-2020, quản lý, sử dụng theo đúng quy định. Đối với số tiền các giáo viên chủ nhiệm đã thu từ học sinh (từ ngày 11-5 đến ngày 6-6-2020) yêu cầu đơn vị trả lại tiền cho học sinh, có hình thức giải thích cho giáo viên, học sinh, phụ huynh hiểu rõ việc đã tiến hành thu tiền sai và trả lại.
 
Trên cơ sở những sai sót đã chỉ ra trong phần hạn chế, tồn tại, lãnh đạo nhà trường có biện pháp khẩn trương khắc phục những sai sót trên; làm rõ trách nhiệm và xử lý theo mức độ sai phạm đối với cá nhân, tập thể trong công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện quy chế chuyên môn, công tác tài chính.
 
Yêu cầu Hiệu trưởng nhà trường báo cáo giải trình về những sai sót xảy ra tại đơn vị, xác định rõ trách nhiệm của thủ trưởng về những sai phạm trên, nêu rõ hướng khắc phục và tự đề xuất hình thức kỷ luật.
 
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ban hành Kết luận thanh tra, đề nghị Trường THPT Chu Văn An thực hiện niêm yết Kết luận thanh tra tại trụ sở làm việc của đơn vị ít nhất 15 ngày liên tục theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 46 Nghị định 86/2011/NĐ-CP ngày 22-9-2011 của Chính phủ.
 
Đối với Phòng Giáo dục Trung học (Sở GD-ĐT): Tham mưu với lãnh đạo Sở GD-ĐT chỉ đạo nhà trường dừng ngay việc dạy học tăng tiết, cắt tiết không đúng quy định; xây dựng kế hoạch dạy học nhà trường theo đúng các văn bản chỉ đạo của Sở GD-ĐT.
 
Đối với Phòng Tổ chức cán bộ (Sở GD-ĐT): Trên cơ sở những hạn chế, tồn tại, tham mưu với Giám đốc Sở xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể để xảy ra sai phạm trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các quy định về quy chế chuyên môn và công tác quản lý tài chính tại Trường THPT Chu Văn An.
 
Lan Anh
 
,