Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh đối tượng 3 khóa 94
Cập nhật lúc 16:36, Thứ Năm, 26/09/2019 (GMT+7)
.
Từ ngày 26-9 đến 17-10, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh (QP-AN) tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 3, khóa 94. 
 
Các đại biểu tham dự khai mạc khóa bồi dưỡng
Các đại biểu tham dự khai mạc lớp bồi dưỡng
 
Tham gia khóa học có 87 học viên là lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc cơ quan, tổ chức Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh và Trung ương có trụ sở trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian 16 ngày, học viên được học tập, nghiên cứu 21 chuyên đề về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác QP-AN; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố QP-AN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; luyện tập, sử dụng súng K54.
 
Văn Luyến - Quỳnh Anh
,