Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê phân công 19 đảng viên phụ trách các gia đình khu vực biên giới
Cập nhật lúc 17:43, Thứ Ba, 12/11/2019 (GMT+7)
.
Thực hiện Chỉ thị 681-CT/ĐU, ngày 8-10-2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng về việc "Phân công đảng viên Đồn Biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới", Đảng ủy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê đã phối hợp, phân công 19 đảng viên đơn vị phụ trách 103 hộ gia đình trên địa bàn xã Ea Bung.
 
Các hộ gia đình do đảng viên Đồn phụ trách thuộc diện hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình có công với cách mạng; gia đình có mối quan hệ chính trị, xã hội phức tạp; hộ gia đình có uy tín ở địa phương...
Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê tham gia xây dựng nhà ở cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Ea Bung 
Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê tham gia xây dựng nhà ở cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 
 
Sau gần một năm, hầu hết đảng viên Đồn đã nắm vững hoàn cảnh, tình hình tư tưởng, mối quan hệ làng xóm của các gia đình; bước đầu xây dựng mối quan hệ tin cậy, gắn bó với gia đình được phân công phụ trách; tuyên truyền vận động các thành viên gia đình chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; các hiệp định, hiệp ước, quy chế khu vực biên giới; tích cực thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. 
Đảng viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê hướng dẫn học tập cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên đia bàn xã Ea Bung
Đảng viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê hướng dẫn học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên đia bàn xã Ea Bung học tập
 
Qua đó nhân dân đã cung cấp nhiều thông tin có giá trị về bảo vệ biên giới, tội phạm, tệ nạn xã hội… cho bộ đội Biên phòng; nhiều gia đình ủng hộ kinh phí, hiến đất làm đường giao thông nông thôn, đóng góp ngày công lao động làm các công trình công ích... góp phần giúp xã Ea Bung hoàn thành 15/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
 
Quỳnh Anh
 
,