Bảo đảm an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Cập nhật lúc 09:19, Thứ Ba, 03/12/2019 (GMT+7)
.

Trong những năm qua, công tác thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) luôn được tỉnh ta đặc biệt chú trọng.

Là một xã vùng biên có địa bàn rộng, dân số phần lớn là đồng bào DTTS, trình độ dân trí chưa cao, nhưng xã Krông Na (huyện Buôn Đôn) đã nỗ lực thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, 5 năm liền đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự (ANTT)”.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Lê Tiến Dũng, để chủ động giữ gìn ANTT ngay từ cơ sở, UBND xã đã xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch thực hiện; trong đó chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội… sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức, nội dung phù hợp.

Bên cạnh đó, phát huy vai trò nòng cốt của  lực lượng Công an xã, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong giữ gìn trật tự an toàn xã hội, duy trì, phát động mạnh mẽ phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ với nhiều nội dung, hình thức sát hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương; huy động đội ngũ cốt cán vào cuộc thực hiện các mô hình toàn dân bảo vệ ANTQ, qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân ở địa phương trong công tác tự phòng, tự quản, tự bảo vệ cơ quan, thôn, xóm, gia đình; tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và tố giác, phê phán các hành vi vi phạm pháp luật…

Cán bộ Cảnh sát giao thông tỉnh tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ tại xã Ea Trul (huyện Krông Bông).  Ảnh: T. Hùng
Cán bộ Cảnh sát giao thông tỉnh tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ tại xã Ea Trul (huyện Krông Bông). Ảnh: T. Hùng

Không riêng gì xã Krông Na mà nhiều địa phương trong tỉnh cũng luôn chú trọng thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, trong đó tuyên truyền, phổ biến pháp luật là một trong những giải pháp quan trọng.

Theo số liệu của Công an tỉnh, chỉ trong quý III năm 2019, ngành đã tổ chức 171 buổi tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân, thu hút 36.000 lượt người dự; nội dung tập trung phổ biến, hướng dẫn các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác đảm bảo ANTT; chỉ rõ âm mưu, phương thức, thủ đoạn, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, tệ nạn và các tiêu cực trong đời sống xã hội; đồng thời, hướng dẫn quần chúng phát hiện, tố giác những biểu hiện xâm phạm ANTT, phối hợp ngăn chặn, đấu tranh, xử lý những hành vi xâm phạm ANTT.

Công an cũng đã tiến hành gặp gỡ, giáo dục, cảm hóa đối với 1.361 đối tượng; duy trì hộp thư tố giác tội phạm, kiến nghị phản ánh; thường xuyên đăng tải tin, bài phản ánh tình hình ANTT và kết quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội của lực lượng công an trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh… Trong thời gian qua, người dân đã cung cấp 573 tố giác, tin báo về tội phạm, giúp lực lượng công an điều tra làm rõ 285 vụ xâm phạm trật tự xã hội, thu hồi tài sản hơn 3 tỷ đồng; đấu tranh làm tan rã 7 cơ sở kinh doanh, 4 nhóm, 37 đối tượng liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; 48 điểm hoạt động cờ bạc, mại dâm; bắt, vận động đầu thú, thanh loại 34 đối tượng truy nã; vận động, thu hồi nhiều vũ khí, hung khí nguy hiểm…

Tình hình ANTT vùng đồng bào DTTS được đảm bảo đã phát huy sức mạnh toàn dân trong phòng, chống tội phạm, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong vùng đồng bào DTTS, từ thực tế có thể thấy, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền đối với phong trào cần phải tăng cường hơn nữa, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên của đơn vị, địa phương. Đồng thời, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an, tăng cường phối hợp giữa lực lượng công an, quân đội, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể trong công tác vận động toàn dân bảo vệ ANTQ. Có kế hoạch củng cố, duy trì, phát triển các hình thức tổ chức quần chúng bảo vệ ANTT theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ về ANTT, tự hòa giải từ gia đình, cộng đồng dân cư; đề cao vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS; gắn kết chặt chẽ giữa công tác vận động quần chúng tham gia bảo vệ ANTQ với các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và các phong trào khác.

Đội ngũ cán bộ cơ sở là người DTTS, cán bộ thường xuyên làm công tác vận động quần chúng ở vùng đồng bào DTTS cần được đào tạo, có kỹ năng nắm bắt tình hình ở địa bàn, kịp thời tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm ngay từ cơ sở. Công tác tuyên truyền, giáo dục cũng cần có sự đổi mới, linh hoạt hơn để đồng bào dễ hiểu, dễ tiếp thu, đề cao cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm. Qua phong trào, kịp thời động viên, biểu dương khen thưởng và nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ…

Lê Trung

,