Những cống hiến thầm lặng
Cập nhật lúc 09:02, Thứ Bảy, 21/12/2019 (GMT+7)
.

Là một trong 4 cơ quan tham mưu của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, thời gian qua, Phòng Tham mưu đã giúp Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác quân sự, quốc phòng (QSQP) địa phương, góp phần tích cực xây dựng lực lượng vũ trang từ tỉnh đến cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Phòng Tham mưu là cơ quan trung tâm hiệp đồng về tác chiến, huấn luyện, xây dựng lực lượng, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh (QPAN); tham mưu cho Bộ CHQS tỉnh tổ chức thực hiện các mặt công tác, tác chiến bảo vệ địa phương, huấn luyện quân sự cho các lực lượng thuộc quyền, trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, cứu hộ, cứu nạn và sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ trọng yếu khác.

Trong 10 năm qua (2009 - 2019), dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh, Đảng ủy, chỉ huy Phòng Tham mưu đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD); tham mưu tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và các cấp về xây dựng nền QPTD đến các ban, ngành, đoàn thể địa phương; phối hợp triển khai sâu rộng công tác giáo dục QPTD, tổ chức tuyên truyền, giáo dục về nhiệm vụ xây dựng nền QPTD…

Thực hành diễn tập công tác phòng, chống lụt bão và cứu hộ, cứu nạn theo kế hoạch của Phòng Tham mưu.
Thực hành diễn tập công tác phòng, chống lụt bão và cứu hộ, cứu nạn theo kế hoạch của Phòng Tham mưu.

Phòng giúp lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ cấp tỉnh (năm 2011 và 2016) sát với phương án tác chiến và yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với tình hình thực tiễn, được Quân khu V đánh giá cao; tham mưu Bộ CHQS tỉnh tập trung nâng cao trình độ, sẵn sàng chiến đấu, khả năng xử lý tình huống của các cơ quan, đơn vị; lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương tổ chức thành công công tác diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ cấp huyện, diễn tập phòng chống cháy rừng; tham mưu tổ chức các hội thi, hội thao…

Tham mưu cho Bộ CHQS tỉnh giáo dục cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực và lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên nắm chắc và chấp hành nghiêm pháp luật, điều lệnh, kỷ luật quân đội; tăng cường công tác quản lý bộ đội, luyện tập điều lệnh, qua đó kịp thời phát hiện những tồn tại, khuyết điểm, giúp cho công tác chiến đấu và xây dựng chính quy của các cơ quan, đơn vị đi vào nền nếp, từng bước nâng cao chất lượng.

Bên cạnh đó, Phòng còn tham mưu cho Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, chỉ đạo Ban CHQS cấp huyện, xã tổ chức vận động, tuyên truyền cho hàng chục nghìn lượt người dân, tập trung địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tham gia giải quyết có hiệu quả những điểm nóng; tích cực tham gia xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; giúp dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; đồng thời phát huy vai trò tiên phong trong công tác vận động người thân, gia đình và nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những quy định của địa phương về xây dựng nền QPTD.

Thượng tá Y Miên Ktul triển khai nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ Phòng Tham mưu.
Thượng tá Y Miên Ktul triển khai nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ Phòng Tham mưu.

Một trong những thành tích nổi bật của đơn vị là góp phần giúp công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hằng năm của tỉnh đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Theo Thượng tá Y Miên Ktul, Phó Tham mưu trưởng - Bộ CHQS tỉnh, Trưởng phòng Tham mưu, hằng năm, Phòng tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ từ khâu chuẩn bị, xây dựng và ban hành kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, địa phương; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự đến công dân thông qua nhiều hình thức.

Trong công tác huấn luyện quân sự hằng năm, Phòng tham mưu cho Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch huấn luyện phù hợp với từng khoa mục và từng giai đoạn huấn luyện, sát với điều kiện thực tế của mình.

Trước khi ra quân huấn luyện, Phòng phối hợp cùng các đơn vị tổ chức phát động phong trào thi đua và chuẩn bị tốt thao trường, bãi tập, giáo án, trang thiết bị phục vụ huấn luyện, bảo đảm đủ điều kiện huấn luyện theo chương trình, nội dung. Nhờ đó, chất lượng huấn luyện của lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng được nâng cao, kết quả kiểm tra các khoa mục hằng năm 100% đạt yêu cầu, có trên 75% đạt khá, giỏi…

Phòng Tham mưu luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ cấp trên giao, được Bộ Tư lệnh Quân khu V tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc, Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh tặng Bằng khen trong công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác QSQP địa phương.

Thế Hùng

,