Cụm thi đua số 3 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020
Cập nhật lúc 20:46, Thứ Sáu, 26/06/2020 (GMT+7)
.
Tại huyện Ea Kar, Cụm thi đua số 3 - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh gồm Ban CHQS các huyện Ea Kar, M’Đrắk, Krông Ana, Krông Bông và Lắk vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm; triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2020. 
 
Trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác thi đua khen thưởng trong Cụm thi đua số 3 được Đảng ủy - Ban CHQS các huyện quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, sát tình hình thực tế của địa phương, đạt được nhiều kết quả nổi bật.
 
1
Các đại biểu tham dự hội nghị.
 
Cụ thể, phong trào Thi đua quyết thắng diễn ra liên tục, rộng khắp, có chiều sâu, gắn kết chặt chẽ giữa Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" với Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” cùng các phong trào thi đua yêu nước ở các địa phương.
 
Các phong trào thi đua đã cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) các huyện phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, giữ vững và phát huy bản chất, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao ý chí quyết tâm sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, cảnh giác trước âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao; tích cực tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.
 
1
Ban Chỉ huy Quân sự huyện Krông Ana chuẩn bị chu đáo cho Lễ giao - nhận quân năm 2020. (Ảnh minh họa).
 
Trong thời gian tới, các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 tiếp tục đưa công tác thi đua, khen thưởng đi vào thực chất, đánh giá đúng đơn vị, đúng đối tượng có thành tích thực sự nổi bật, thực sự lan tỏa; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; quán triệt, học tập, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, định hướng, quản lý tư tưởng, chất lượng huấn luyện, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, làm chủ vũ khí, trang bị; kế thừa, phát huy nhân rộng những điển hình tiên tiến, khắc phục triệt để khâu yếu, mặt tồn tại trong phong trào thi đua - khen thưởng 6 tháng đầu năm... 
 
Thế Hùng
,