Chuẩn bị chu đáo cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIII
Cập nhật lúc 11:24, Thứ Hai, 20/07/2020 (GMT+7)
.

Để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Công an tỉnh đã quyết định thành lập 3 tiểu ban (Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban tuyên truyền, phục vụ và bảo vệ) và thành lập các bộ phận giúp việc chuẩn bị và tổ chức đại hội; chỉ đạo các tiểu ban xây dựng kế hoạch, chương trình, quy chế làm việc; phân công trách nhiệm cụ thể cho các cấp ủy viên để chỉ đạo, đôn đốc việc chuẩn bị tổ chức đại hội; chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và thường xuyên kiểm tra tiến độ các mặt công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp trong Công an tỉnh.

Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã tiến hành thẩm tra, phê duyệt Đề án nhân sự cấp ủy của 27 tổ chức cơ sở (TCCS) đảng trực thuộc và đảng bộ công an 15 huyện, thị xã, thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025; thành lập 3 tổ công tác (do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Giám đốc làm tổ trưởng) để nắm tình hình, hướng dẫn, kiểm tra tiến độ công tác xây dựng văn kiện đại hội, chương trình hành động, đề án nhân sự cấp ủy; kịp thời nắm bắt tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo, dư luận xã hội, quần chúng nhân dân có liên quan đến nhân sự bầu cấp ủy... Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo công an tỉnh tham dự, chỉ đạo đại hội các TCCS đảng trực thuộc và đảng bộ công an cấp huyện.

Đại tá Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhì toàn đoàn cho các đơn vị đoạt giải  tại Hội diễn nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân lần thứ XI năm 2020 khu vực IV.  Ảnh: Trường Minh
Đại tá Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhì toàn đoàn cho các đơn vị đoạt giải tại Hội diễn nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân lần thứ XI năm 2020 khu vực IV. Ảnh: Trường Minh

Từ kinh nghiệm tổ chức đại hội điểm Đảng bộ Phòng An ninh Đối nội, Đảng ủy Công an tỉnh đã chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh tích cực, khẩn trương tổ chức đại hội bảo đảm đúng tiến độ thời gian quy định. Đến nay, 27/27 TCCS đảng trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh và 15/15 đảng bộ công an huyện, thị xã, thành phố đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nhìn chung, các đại hội cấp cơ sở trong Công an tỉnh đã được tổ chức theo đúng quy trình, quy định, phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, giữ vững kỷ cương, tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên. Văn kiện trình đại hội được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo; công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy đảm bảo dân chủ, chặt chẽ, đúng quy trình; tổ chức bầu cử tại đại hội được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, đúng trình tự, thủ tục và tập trung, thống nhất cao.

Để bảo đảm cho việc tổ chức Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh diễn ra đúng kế hoạch, Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo xây dựng các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên cơ sở bám sát chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương, theo đúng đề cương hướng dẫn của Tỉnh ủy và Đảng ủy Công an Trung ương. Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức 5 lần hội thảo góp ý kiến và đã được Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thẩm định, phê duyệt. Công tác xây dựng Đề án nhân sự đại hội, chuẩn bị nhân sự đại hội, quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công an tỉnh được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ với tinh thần kế thừa và đổi mới, trong đó đặc biệt chú trọng quan tâm việc quy hoạch đội ngũ cán bộ trẻ, bảo đảm cơ cấu hợp lý.

Cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị về văn kiện, nhân sự đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua trong toàn lực lượng bám sát với khẩu hiệu hành động “Công an Đắk Lắk sâu sát cơ sở, chủ động, sáng tạo, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ”; trong đó, đã cụ thể hóa thành các đợt thi đua thiết thực phục vụ yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn, với các chủ đề khác nhau. Cùng với đó, Đảng ủy Công an tỉnh cũng tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, hướng về cơ sở, nâng cao văn hóa ứng xử, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Đặc biệt Công an tỉnh đã đăng cai tổ chức thành công và đoạt giải Nhất toàn đoàn (5/5 tiết mục tham gia đều đoạt giải thưởng với 3 giải A, 2 giải Ba) tại Hội diễn nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân lần thứ XI năm 2020 khu vực IV do Bộ Công an tổ chức vào tháng 6-2020.

Đặc biệt, Đảng ủy Công an tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và triển khai phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng, với mô hình “Kết nối mạng xã hội - Bình yên cho mỗi gia đình” bước đầu đạt được kết quả tích cực, được cấp ủy, chính quyền địa phương đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao, quần chúng nhân dân tin tưởng, cung cấp kịp thời nhiều thông tin có giá trị trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng. Sau khi tổng kết thí điểm triển khai mô hình trên tại TP. Buôn Ma Thuột và huyện Cư M’gar, với 105 trang Zalo được đăng ký, xác thực và khoảng 70.000 lượt người quan tâm theo dõi, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh đang tiến hành triển khai đồng bộ mô hình này trên địa bàn toàn tỉnh, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong nhiệm vụ công tác hằng năm.

Với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cùng với tinh thần quyết tâm cao, sự chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, toàn Đảng bộ Công an tỉnh đã sẵn sàng tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm góp phần tích cực vào sự thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại tá, TS. Lê Văn Tuyến

Bí thư Ðảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh

,