Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết
Cập nhật lúc 11:23, Thứ Ba, 29/09/2020 (GMT+7)
.
Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 
Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP lần thứ XV, nắm rõ  các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà Nghị quyết đề ra trong nhiệm kỳ tới như: Thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ Biên phòng và xây dựng Bộ đội Biên phòng; lãnh đạo quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng BĐBP vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; quán triệt, cụ thể hoá, thực hiện nghiêm chủ trương, phương hướng xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Đại biểu cũng được quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với ba khâu đột phá, gồm: đột phá trong công tác nắm, dự báo tình hình; đấu tranh phòng, chống có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới; đột phá về huấn luyện, giáo dục chính trị và đột phá trong xây dựng đơn vị nền nếp, chính quy, quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn
 
 
Lân Anh
 
 
,