Chất lượng nước thải sau xử lý, nước mặt, khí thải của Nhà máy Bia Sài Gòn – Đắk Lắk đạt tiêu chuẩn cho phép
Cập nhật lúc 17:39, Thứ Bảy, 10/11/2018 (GMT+7)
.

Chiều 9-11, UBND phường Tân An đã tổ chức buổi thông báo kết quả chất lượng nước thải sau xử lý, nước mặt, khí và việc thăm dò dưới đất để xin cấp phép khai thác nước dưới đất dự phòng cho hoạt động sản xuất của Nhà máy Bia Sài Gòn.

Tham gia buổi công bố có đại diện Sở Tài nguyên - Môi trường; các cơ quan, đơn vị trực thuộc TP. Buôn Ma Thuột; các hộ dân phường Tân An và xã Ea Tu.

Theo báo cáo số 471/BC-STNMT, ngày 25-10-2018 của Sở Tài nguyên - Môi trường về việc xử lý đơn kiến nghị của các hộ dân phường Tân An và xã Ea Tu về việc Nhà máy Bia Sài Gòn – Đắk Lắk xả khói, nước thải gây ô nhiễm môi trường và thăm dò nước dưới đất, vào ngày 4-10-2018, Sở Tài nguyên – Môi trường đã thành lập đoàn kiểm tra thực tế, lấy mẫu nước thải của nhà máy, nước mặt suối Ea Nao, không khí xung quanh Nhà máy Bia Sài Gòn – Đắk Lắk. Kết quả giám sát phân tích chất lượng nước thải sau xử lý tại nhà máy và chất lượng nước mặt tại nguồn tiếp nhận nước thải (suối Ea Nao) bao gồm các thông số: pH, COD, BOD5, tổng chất rắn lơ lửng, Amoni, tổng Nitơ, tổng Phốt pho, tổng dầu mỡ khoáng, Coliform đều đạt và không vượt quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT (Cột B) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải công nghiệp; QCVN 08-MT:2015/BTNMT (Cột B1) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt; giới hạn các thông số, nồng độ chất ô nhiễm chính trong nước thải trước khi xả ra nguồn tiếp nhận và giới hạn các thông số, nồng độ chất ô nhiễm chính trong nước mặt theo Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 51/GP-UBND, ngày 19-4-2017 của UBND tỉnh.

Kết quả phân tích chất lượng không khí xung quanh khu vực nhà máy bao gồm các thông số: tổng bụi lơ lửng, NO2, SO2, CO, NH3, H2S đều nằm trong giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh QCVN 05:2013/BTNMT và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh QCVN 06:2009/BTNMT (giá trị trung bình của các giá trị được đo trong 1 giờ).

Đại diện các cơ quan, đơn vị và người dân tham gia buổi họp
Đại diện các cơ quan, đơn vị và người dân tham gia buổi họp

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung đã thực hiện thăm dò nước dưới đất theo Giấy phép số 27/GP-UBND do UBND tỉnh cấp ngày 30-5-2018, gồm 6 giếng khoan với lưu lượng thiết kế 800 m3/ngày đêm tại xã Ea Tu để dự phòng cho hoạt động sản xuất của nhà máy. Hiện công ty đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo kết quả thăm dò để xin cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất và xin chủ trương thiết kế đường ống cấp nước về nhà máy. 

Người dân xã Ea Tu nêu ý kiến tại buổi thông báo
Người dân xã Ea Tu nêu ý kiến tại buổi thông báo

Tại buổi thông báo, các hộ dân sinh sống tại khu vực các điểm thăm dò nước dưới đất đã bày tỏ lo ngại về việc thiếu nước tưới phục vụ sản xuất khi công ty khai thác giếng khoan tại các điểm thăm dò. Đại diện các cơ quan chức năng đã giải đáp những ý kiến của người dân, đồng thời đề nghị người dân thực hiện kiến nghị, khiếu nại theo đúng trình tự và quy định pháp luật, tránh việc rải tờ rơi gây mất an ninh trật tự hoặc khiếu kiện về các nội dung thiếu căn cứ.

Đinh Nga

,