Huyện Krông Bông đẩy mạnh phong trào chống rác thải nhựa
Cập nhật lúc 15:24, Thứ Ba, 24/09/2019 (GMT+7)
.
Hưởng ứng lời kêu gọi cùng chung tay chống rác thải nhựa của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Bông vừa chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở, các cơ quan, ban, ngành của huyện tập trung thực hiện các nhiệm vụ nhằm đẩy mạnh phong trào chống rác thải nhựa.
 
Cụ thể là tăng cường quán triệt, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác bảo vệ môi trường; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; nêu cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, của các cơ quan, ban, ngành trong thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn huyện; đẩy mạnh tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về tác hại của rác thải nhựa và túi ni lông nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa một lần, túi ni lông khó phân hủy, từng bước hạn chế sử dụng và tiến tới nói không với túi ni lông, sản phẩm nhựa sử dụng một lần, khó phân hủy; tăng cường sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường hoặc sử dụng các sản phẩm nhựa có khả năng tái chế, tái sử dụng…
 
Sản phẩm hưởng ứng phỏng trào hạn chế rác thải nhựa của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện.
Sản phẩm hưởng ứng phong trào hạn chế rác thải nhựa của Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện được trưng bày tại Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Cùng với đó là đưa các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể về công tác bảo vệ môi trường, trong đó có các mục tiêu về giảm rác thải nhựa, bao bì ni lông trên địa bàn huyện vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo từng năm, từng giai đoạn. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện và kịp thời điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với yêu cầu mới phát sinh. Ưu tiên bố trí ngân sách địa phương để triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”, nhất là đẩy mạnh triển khai Chiến dịch truyền thông về chống rác thải nhựa trên địa bàn huyện…

Khả Lê

,