Multimedia Đọc Báo in

Thẩm định chiêng và trang phục truyền thống cấp cho các buôn đồng bào dân tộc thiểu số

15:51, 06/10/2020

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức thẩm định chất lượng 3 bộ chiêng được đặt từ các nghệ nhân làng đúc đồng Phước Kiều (Quảng Nam) chế tác, để cấp cho các buôn đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

Các bộ chiêng này do các nghệ nhân có uy tín, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các phòng liên quan thẩm định; các bộ chiêng đều đảm bảo yêu cầu về quy chuẩn, kỹ thuật, thang âm theo quy định.

aaaa
Các nghệ nhân, nghệ sĩ tiến hành thẩm định chiêng

Dự kiến, ngay trong tháng 10 này, những bộ chiêng này sẽ được cấp cho 3 buôn đồng bào DTTS ở 3 huyện: Cư M’gar, Ea Súp, Krông Năng.

Ngoài cấp chiêng, năm nay có 65 bộ trang phục truyền thống cũng được cấp phát cho các buôn, các câu lạc bộ cồng chiêng… trên địa bàn tỉnh.

Việc cấp chiêng và trang phục truyền thống nhằm khích lệ, động viên tinh thần, nâng cao ý thức trách nhiệm của các nghệ nhân biểu diễn cồng chiêng, góp phần bảo tồn và phát huy có hiệu quả Không gian Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên.

aaaa
Những bộ chiêng được thẩm định

Đây cũng là đợt cấp cuối cùng được thực hiện theo Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND, ngày 30-8-2016 của HĐND tỉnh về bảo tồn, phát huy văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020.

Mai Sao


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine): Học Bác - lòng ta trong sáng hơn
Bằng những việc làm bình dị, thiết thực gắn với công việc, cuộc sống hằng ngày, mỗi tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, cao quý trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.