Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trường Đại học Tây Nguyên ký kết thỏa thuận hợp tác
Cập nhật lúc 16:05, Thứ Tư, 07/04/2021 (GMT+7)
.

Ngày 6-4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với Trường Đại học Tây Nguyên, giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, hai bên cùng tham gia việc bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh; tham gia liên hoan, lễ hội, hội thi, hội diễn và các sự kiện khác của tỉnh, phối hợp sưu tầm lưu giữ và trưng bày các hiện vật văn hóa dân tộc…

aaaa
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với Trường Đại học Tây Nguyên 

Trong lĩnh vực thể thao, hai bên phối hợp chuẩn bị cơ sở vật chất đăng cai các giải khu vực và toàn quốc, hỗ trợ công tác huấn luyện… Trong lĩnh vực du lịch: tuyên truyền, giáo dục cho sinh viên ý thức giữ gìn, quảng bá về hình ảnh đất nước, con người địa phương; tham gia phát triển các nghề truyền thống, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa để phục vụ phát triển du lịch của tỉnh… 

aaaa
Câu lạc bộ Cồng chiêng của Trường Đại học Tây Nguyên được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp chiêng và trang phục truyền thống năm 2019

Thỏa thuận hợp tác này nhằm phát huy thế mạnh trên lĩnh vực hoạt động của mỗi bên nhằm tăng cường hợp tác, hỗ trợ, cùng nhau hướng đến sự phát triển lâu dài và bền vững; góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Mai Sao

 

,