Đại hội Chi bộ Tham mưu Đảng bộ Quân sự huyện Ea Kar nhiệm kỳ 2020 – 2022
Cập nhật lúc 11:38, Thứ Sáu, 13/03/2020 (GMT+7)
.

Ngày 12-3, Chi bộ Tham mưu (Đảng bộ Quân sự huyện Ea Kar) đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Theo đánh giá tại đại hội, trong nhiệm kỳ 2017 – 2020, Chi bộ Tham mưu đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nghị quyết đề ra. Chi bộ đã lãnh đạo công tác tham mưu triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương như: kiện toàn ban chỉ đạo khu vực phòng thủ, xây dựng 7/16 nhà làm việc cho ban chỉ huy quân sự xã, điều chỉnh quy hoạch thế trận khu vực phòng thủ, đầu tư xây dựng công trình phòng thủ giai đoạn 2015 – 2020, tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 16/16 xã, thị trấn và 1 đơn vị tự vệ đạt chất lượng; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đạt 100% chỉ tiêu, bảo đảm về chất lượng; tổ chức giao quân đạt và vượt chỉ tiêu…

Chi bộ cũng tập trung tham mưu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức tập huấn, huấn luyện cho cán bộ cơ quan, dân quân tự vệ, dự bị động viên theo quy định; tham mưu thực hiện tốt công tác lãnh đạo nhiệm vụ xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; lãnh đạo xây dựng Ban Tham mưu vững mạnh toàn diện.

34234
Cấp ủy Chi bộ Tham mưu nhiệm kỳ 2020 - 2022 ra mắt nhận nhiệm vụ

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2022, trong đó tập trung tham mưu quán triệt, triển khai thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, dự báo tình hình kịp thời, xử lý có hiệu quả các tình huống, giữ vững ổn định an ninh chính trị; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tập trung xây dựng chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gắn với xây dựng Ban Tham mưu vững mạnh toàn diện.

Đại hội đã bầu cấp ủy gồm 5 đồng chí; Thiếu tá Lữ Quốc Quân, Phó Chỉ huy trưởng – Tham mưu trưởng được bầu làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Nguyễn Xuân

 

,