UBND tỉnh họp thông qua nội dung trình Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa IX
Cập nhật lúc 17:56, Thứ Năm, 31/05/2018 (GMT+7)
.

Ngày 31-5, UBND tỉnh tổ chức họp lấy ý kiến các thành viên UBND tỉnh để thông qua một số dự thảo nghị quyết, báo cáo trình Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa IX. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hải Ninh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng; đại diện các Ban của HĐND tỉnh; các sở, ngành liên quan.

21
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất với các dự thảo nghị quyết gồm: Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Dự thảo Nghị quyết quy định về mức kinh phí hỗ trợ lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Dự thảo Nghị quyết quy định thời gian gửi kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, kế hoạch tài chính – ngân sách 3 năm, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, quyết toán hằng năm, thời gian giao dự toán và thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương các cấp; Dự thảo Nghị quyết về quyết toán khoản chi vượt chế độ tiền ăn cho học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên 6 tháng đầu năm 2017; Dự thảo Nghị quyết bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 33/2017/NQ-HĐND ngày 11-10-2017 của HĐND tỉnh về việc quy định giá các dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

31
Đại diện Sở Tài chính trình bày dự thảo nghị quyết tại cuộc họp

Các đại biểu cũng thống nhất thông qua Dự thảo Nghị quyết về hỗ trợ giá cho thuê mặt bằng tại khu công nghiệp, các cụm công nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh nhưng đề nghị điều chỉnh mức hỗ trợ giá cho thuê mặt bằng giảm từ 50% như dự thảo nghị quyết còn giảm 30% cho phù hợp với thực tiễn địa phương.

Các đại biểu cũng thảo luận, đề nghị bổ sung thêm đối tượng áp dụng, quy định rõ cơ quan tham mưu trình UBND phê duyệt trong Dự thảo Nghị quyết ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk 

21
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh

Đối với Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về phương án biên chế công chức, số lượng viên chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của các cơ quan, đơn vị năm 2018, một số ý kiến đề nghị cần làm rõ một số nội dung về số lượng biên chế Bộ Nội vụ giao, biên chế trình HĐND tỉnh duyệt, số biên chế giảm trong năm 2018, giải trình rõ một số nội dung liên quan đến biên chế của đội phát động quần chúng, các hội đặc thù.

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng đóng góp ý kiến hoàn chỉnh Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh; tình hình thu, chi ngân sách Nhà nước; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2018.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị đề nghị các cơ quan soạn thảo văn bản khẩn trương điều chỉnh, hoàn thiện nội dung các dự thảo nghị quyết, báo cáo theo góp ý của đại biểu để trình UBND tỉnh phê duyệt.  

Nguyễn Xuân

,