100% thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin – truyền thông được cung cấp ở mức độ 4
Cập nhật lúc 14:04, Thứ Sáu, 17/08/2018 (GMT+7)
.
Sáng 17-8, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh năm 2018 (Đoàn kiểm tra 1228) thực hiện kiểm tra công tác CCHC đối với Sở Thông tin và Truyền thông.
 
Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra 1228 đã rà soát, đánh giá thực tế các nội dung về công tác chỉ đạo, điều hành; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa liên thông hiện đại; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính; việc thực hiện xin lỗi bằng văn bản khi giải quyết TTHC quá hạn; thực hiện các quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức.
 
Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn kiểm tra.
Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn kiểm tra.
 
Kết quả kiểm tra cho thấy, trong thời gian từ đầu năm 2017 đến tháng 6-2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai xây dựng và thường xuyên chỉ đạo việc thực hiện công tác CCHC. Sở đã công khai các quy trình, TTHC, các biểu mẫu, phí, lệ phí; công khai số điện thoại liên lạc của các bộ phận liên quan đến TTHC.
 
Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa liên thông hiện đại, Sở đã duy trì tốt hoạt động của mô hình “một cửa”, trong quá trình giải quyết TTHC không để xảy ra tình trạng trễ hẹn, sai hẹn đối với các tổ chức, cá nhân có yêu cầu.
 
Việc triển khai Hệ thống Dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông được thực hiện góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và tổ chức; hiện nay đã có 38/38 TTHC được cung cấp ở mức độ 4. Đội ngũ công chức, viên chức được đào tạo chính quy và có kỹ năng, ý thức trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao...
 
Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn kiểm tra 1228 đánh giá kết quả kiểm tra.
Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn kiểm tra 1228 Hoàng Mạnh Hùng đánh giá kết quả kiểm tra.
 
Bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế: Sở đã ban hành kế hoạch CCHC đầy đủ, nhưng chưa kịp thời; chưa thực hiện tốt việc giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP; chưa cập nhật kịp thời Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 theo quy định; việc thực hiện quản lý hồ sơ công chức, viên chức còn một số thiếu sót...
 
Kết luận tại buổi làm việc, thay mặt Đoàn kiểm tra 1228, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn kiểm tra Hoàng Mạnh Hùng đề nghị đơn vị rà soát, đánh giá và có biện pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế đã nêu. Bên cạnh đó Đoàn kiểm tra cũng lưu ý khi lập các kế hoạch triển khai công tác CCHC, đơn vị cần phân công rõ nhiệm vụ cho từng cán bộ, có thời gian triển khai, hoàn thành cụ thể ở từng nội dung để việc thực hiện được hiệu quả hơn; đồng thời có những sáng kiến, hoạt động nổi bật thể hiện rõ vai trò là một trong những cơ quan tham mưu chính cho UBND tỉnh trong công tác CCHC...
 
Lan Anh
 
 
,