Huyện Ea Kar thành lập mới 4 hợp tác xã
Cập nhật lúc 19:26, Thứ Năm, 30/08/2018 (GMT+7)
.

Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể huyện Ea Kar cho biết, từ đầu năm 2018 đến nay, toàn huyện đã thành lập mới được 4 hợp tác xã, nâng tổng số lên 30 hợp tác xã với 3.945 thành viên tham gia.

Trong đó có 25 hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ, 5 hợp tác xã phi nông nghiệp. Toàn huyện hiện có 19 tổ hợp tác trong nông nghiệp có chứng thực của UBND xã đang hoạt động với tổng số 514 thành viên tham gia.

3123123
Mô hình chăn nuôi cho nguồn thu ổn định của thành viên Tổ hợp tác chăn nuôi heo rừng xã Ea Sar huyện Ea Kar

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể huyện, việc nghiên cứu xây dựng Điều lệ Hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012 của một số hợp tác xã mới thành lập chưa thực hiện tốt; ngành nghề sản xuất kinh doanh không đa dạng, chưa phát huy được hiệu quả trong sản xuất kinh doanh đối với các thành viên; mối liên hệ giữa hợp tác xã với hợp tác xã và hợp tác xã với các doanh nghiệp còn yếu kém; hầu hết các hợp tác xã nông nghiệp gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận các nguồn vốn vay và huy động vốn để đầu tư vào các hoạt động dịch vụ, đổi mới công nghệ…

Để công tác phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn huyện đạt hiệu quả cao hơn, thời gian tới, huyện Ea Kar tập trung đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, các mô hình hợp tác xã kiểu mới; vận động, tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn thành lập mới các hợp tác xã, tổ hợp tác; xây dựng và có chính sách hỗ trợ cho các hợp tác xã điển hình tiên tiến; khuyến khích các hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn mạnh dạn đổi mới tổ chức sản xuất, tìm hướng đi phù hợp, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa ngành nghề sản xuất, kinh doanh.

Yến Ngọc

 

,