Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên – môi trường
Cập nhật lúc 18:02, Thứ Tư, 15/08/2018 (GMT+7)
.
Chiều 15-8, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh năm 2018 (Đoàn kiểm tra 1228) đã thực hiện kiểm tra tại Sở Tài nguyên và Môi trường.
 
Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra 1228 đã kiểm tra việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC trong thời gian từ đầu năm 2017 đến tháng 6-2018, với các nội dung: công tác chỉ đạo, điều hành; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa liên thông hiện đại; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính; việc thực hiện xin lỗi bằng văn bản khi giải quyết TTHC quá hạn; thực hiện các quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức.
 
Đoàn kiểm tra cải cách hành chính làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường.
Đoàn kiểm tra cải cách hành chính làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường.
 
Qua kiểm tra tại Sở Tài nguyên và Môi trường cho thấy, Đảng ủy, lãnh đạo Sở thường xuyên quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện công tác CCHC; hằng năm Sở đều xây dựng kế hoạch CCHC và triển khai thực hiện. Kết quả năm 2017, Sở đã triển khai được 40/40 hoạt động, hoàn thành 100% kế hoạch đề ra; 6 tháng đầu năm 2018, đã triển khai thực hiện được 24/29 hoạt động, hoàn thành 83% kế hoạch.
 
Công tác cải cách TTHC có nhiều chuyển biến; các TTHC được công bố đều được đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định của Trung ương từ 5 đến 10 ngày tùy theo từng thủ tục. Việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC trên hệ thống dịch vụ hành chính công tích hợp một cửa điện tử được triển khai, thực hiện tốt với 100% TTHC được giải quyết và trả trước hạn cho người dân và doanh nghiệp. Công tác quản lý, sử dụng biên chế của Sở được thực hiện theo đúng quy định hiện hành, phát huy hiệu quả trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở.
 
Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn kiểm tra 1228 Hoàng Mạnh Hùng đánh giá kết quả kiểm tra. Ảnh: L.Anh
Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn kiểm tra 1228 Hoàng Mạnh Hùng đánh giá kết quả kiểm tra.
 
Cơ chế một cửa, một cửa liên thông triển khai thực hiện đã đạt được nhiều kết quả tích cực như: số lượng, chất lượng giải quyết TTHC được nâng lên; ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tổ chức của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động có những chuyển biến tích cực; cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở được đầu tư... 
 
Bên cạnh đó, vẫn còn một số hạn chế như: tình trạng hồ sơ giải quyết chưa đúng hẹn vẫn còn nhiều; ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ của công chức, viên chức tuy có chuyển biến nhưng chưa cao, một bộ phận viên chức vẫn còn hạn chế về năng lực chuyên môn, thiếu linh hoạt, máy móc trong quá trình xử lý, giải quyết hồ sơ, nhất là tại các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai...
 
Để thực hiện tốt hơn nữa công tác CCHC, Đoàn kiểm tra 1228 đề nghị thời gian tới Sở Tài nguyên và Môi trường cần xây dựng kế hoạch tuyển dụng số viên chức chưa sử dụng theo đúng quy định; hạn chế hồ sơ trễ hạn, đặc biệt là đối với các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; bên cạnh đó cần có đề xuất các cơ quan có thẩm quyền trang bị cơ sở vật chất, đặc biệt là kho chứa hồ sơ để phục vụ cho công tác lưu trữ...
 
Lan Anh
 
 
 
,