Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các xã, thị trấn của huyện Lắk
Cập nhật lúc 22:14, Thứ Ba, 02/10/2018 (GMT+7)
.

Ngày 2-10, Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện cải cách hành chính (CCHC) nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh (Đoàn kiểm tra 1228) do Trưởng Phòng CCHC (Sở Nội vụ) Lê Trần Vinh làm Phó trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế công tác CCHC tại các xã Buôn Tría, Đắk Liêng và thị trấn Liên Sơn (huyện Lắk) theo mốc thời gian kiểm tra từ 1-1-2017 đến 30-6-2018. 

Qua kiểm tra tại các xã, thị trấn cho thấy, nhìn chung công tác chỉ đạo, điều hành, xây dựng, ban hành kế hoạch CCHC thực hiện một cách chủ động; việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) được chú trọng; chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND cấp xã ngày càng được nâng cao, gắn với việc tăng cường, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc. 

Trưởng phòng CCHC (Sở Nội vụ) Lê Trần Vinh phát biểu kết luận buổi làm việc tại thị trấn Liên Sơn.
Trưởng Phòng CCHC (Sở Nội vụ) Lê Trần Vinh phát biểu kết luận buổi làm việc tại thị trấn Liên Sơn.

Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách về TTHC được đẩy mạnh để từng bước thực hiện tiêu chuẩn hóa; việc cải cách tài chính công có chuyển biến và đạt kết quả…

Theo báo cáo từ các xã, thị trấn, trong khoảng thời gian từ 1-1-2017 đến 30-6-2018, xã Buôn Tría đã tiếp nhận và giải quyết đúng hạn 1.533 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn; xã Đắk Liêng giải quyết được 12.973 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn; UBND thị trấn Liên Sơn đã tiếp nhận và giải quyết 3.128 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn. 

Đoàn kiểm tra CCHC của tỉnh kiểm tra việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại xã Buôn Tría.
Đoàn kiểm tra CCHC của tỉnh kiểm tra việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại xã Buôn Tría.

Qua kiểm tra, Đoàn cũng đã chỉ ra một số tồn tại hạn chế của các địa phương như: chưa ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC hằng năm; việc niêm yết, công khai TTHC còn chưa đầy đủ; chưa triển khai thực hiện đồng bộ việc tiếp nhận và trả kết quả qua Hệ thống iGate của tỉnh; chế độ báo cáo thực hiện chưa nghiêm túc; việc bố trí, sắp xếp Bộ phận một cửa còn chưa đúng như quy định…

Phát biểu tại các điểm kiểm tra, Trưởng Phòng CCHC (Sở Nội vụ) Lê Trần Vinh đề nghị lãnh đạo các địa phương tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác CCHC; khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra. Để nâng cao hiệu quả công tác CCHC các xã, thị trấn chú trọng công tác xây dựng, ban hành các Kế hoạch CCHC, trong đó cần chi tiết các nhiệm vụ, phân công bộ phận, cá nhân phụ trách rõ ràng để làm căn cứ kiểm tra, đôn đốc; kiện toàn, sắp xếp, bố trí lại cơ sở vật chất ở Bộ phận một cửa để tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức khi đến giải quyết TTHC; có kế hoạch tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp hiểu rõ về các quy định pháp luật về TTHC…

Duy Tiến

 

,