Hơn 700 ha rừng và đất lâm nghiệp bị phá, lấn chiếm trái phép
Cập nhật lúc 17:15, Thứ Sáu, 18/01/2019 (GMT+7)
.

Chi cục Kiểm lâm cho biết, trong năm 2018 toàn tỉnh có 786,4 ha rừng và đất lâm nghiệp bị phá và lấn chiếm trái phép.

Trong đó, diện tích rừng bị phá, đất lâm nghiệp bị lấn chiếm tập trung ở các huyện như: Ea Súp (520,2 ha), Ea H’leo (122,4 ha), M’Đrắk (29,5 ha), Ea Kar (48,8 ha), Krông Bông (30,2 ha), Cư M’gar (22,2 ha)...

Một khoảnh rừng tự nhiên bị phá tại xã Ea Bung, huyện Ea Súp
Một khoảnh rừng tự nhiên bị phá tại xã Ea Bung, huyện Ea Súp

Theo Chi cục Kiểm lâm, để xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp này nguyên nhân chính là do các đơn vị chủ rừng, các doanh nghiệp được nhà nước cho thuê rừng và đất rừng để lập dự án không đủ năng lực để bảo vệ rừng, thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản quản lý… Ngoài ra, một số chính quyền địa phương cấp huyện, xã chưa thực hiện tốt trách nhiệm quản lý nhà nước về quản lý, bảo vệ rừng; việc quản lý số diện tích đất thu hồi từ các công ty lâm nghiệp còn lỏng lẻo; các UBND xã không đủ lực lượng, phương tiện để quản lý bảo vệ những diện tích được giao quản lý… Trong khi đó, nhu cầu lâm sản, đất ở, đất sản xuất của người dân ngày một tăng cao; dân di cư tự do vẫn tiếp tục đến những địa phương có rừng để sinh sống tạo ra áp lực nặng nề đối với những cánh rừng tự nhiên và đất lâm nghiệp.  

Vạn Tiếp

 

 

,