100% UBND cấp xã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001
Cập nhật lúc 17:18, Thứ Sáu, 05/04/2019 (GMT+7)
.

Sáng 5-4, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 5-3-2014 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 03/CT-UBND, ngày 11-3-2014 của UBND tỉnh về việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001 trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2014 - 2018.

Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện Quyết định. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà chủ trì hội nghị.

a
Đại biểu tham dự hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, đến năm 2018, trên địa bàn tỉnh có 247 cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước đã hoàn thành việc xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008/2015; trong đó, 100% UBND cấp xã đã triển khai thực hiện với 56 xã đã áp dụng . Các cơ quan, đơn vị đã xây dựng và ban hành 1.1189 tài liệu, quy trình bắt buộc theo tiêu chuẩn, 16.934 quy trình giải quyết công việc theo thủ tục hành chính và 426 quy trình nội bộ giải quyết công việc theo yêu cầu. Việc áp dụng và duy trì HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong cơ quan hành chính nhà nước đã nâng cao hiệu quả, chất lượng trong phương pháp quản lý, điều hành, giải quyết công việc chuyên môn tại đơn vị một cách hệ thống, công khai, minh bạch, chặt chẽ, khoa học, loại bỏ nhiều thủ tục rườm rà…Đặc biệt, đối với các quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo ISO đã mang lại hiệu quả thiết thực: công khai các yêu cầu về thành phần hồ sơ phải nộp, thời gian hoàn thành của từng khâu, trách nhiệm của từng bộ phận liên quan trong giải quyết yêu cầu của tổ chức, công dân, đáp ứng yêu cầu của công tác cải cách hành chính.

Hội nghị cũng bàn phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Theo đó, phấn đấu tất cả 191 cơ quan đơn vị đang áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 từ nay đến năm 2021 lần lượt chuyển sang TCVN ISO 9001:2015 ,

a
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà đề nghị thời gian tới, các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi từ HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; thủ trưởng các cơ quan phải trực tiếp tham gia giám sát vào quá trình xây dựng và áp dụng, duy trì cải tiến tại đơn vị mình; tiếp tục việc tổ chức các lớp tập huấn để cập nhật thông tin mới cho các cơ quan, đơn vị, cán bộ; chú trọng đầu tư, quan tâm bố trí nguồn kinh phí để thực hiện hoạt động…

Thúy Hồng

 

,