Tập trung thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh
Cập nhật lúc 22:25, Thứ Sáu, 05/04/2019 (GMT+7)
.

Sáng 5-4, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với 15 huyện, thị xã, thành phố để đánh giá tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 trên địa bàn tỉnh. 

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh (Ban chỉ đạo) Phạm Ngọc Nghị; Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Ban chỉ đạo Y Giang Gry Niê Knơng; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Ban chỉ đạo Đinh Xuân Hà đồng chủ trì hội nghị.

ảnh
Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Trần Tuấn Anh phát biểu ý kiến tại hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2018, các Chương trình MTQG đều đạt và vượt mục tiêu đề ra. Đối với Chương trình Giảm nghèo bền vững, trên địa bàn tỉnh còn 57.180 hộ nghèo và 43.376 hộ cận nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 15,37% xuống còn 12,81% (giảm được 2,56%). Đặc biệt, toàn tỉnh có 7/15 huyện, thị xã, thành phố có tỷ lệ hộ nghèo dưới 10%; không còn huyện có hộ nghèo từ 50% trở lên; tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm xuống còn 25,49%; tỷ lệ hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn giảm 6,12%, vượt mục tiêu đề ra.

Đối với Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới (NTM), đến cuối năm 2018, lũy kế toàn tỉnh có 43 xã đạt chuẩn NTM và TP. Buôn Ma Thuột về đích xây dựng NTM, với 8/8 xã đạt chuẩn; không có xã đạt dưới 5 tiêu chí. Tổng số tiêu chí đạt được 2.104/2.888 tiêu chí, tăng 177 tiêu chí; bình quân đạt 13,84 tiêu chí/xã, tăng 1,16%  so với cuối năm 2017.

Tổng vốn ngân sách nhà nước giao thực hiện 2 Chương trình MTQG là gần 780 tỷ đồng và tính đến hết tháng 1-2019 đã giải ngân được 82,78%. Trong đó, Chương trình Giảm nghèo bền vững giải ngân được trên 126/140 tỷ đồng, bằng 89,74% kế hoạch; Chương trình Xây dựng NTM giải ngân được trên 519/638 tỷ đồng, bằng 81,25% kế hoạch.

ảnh
 Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Phạm Ngọc Nghị phát biểu tại hội nghị

Đến hết năm 2019, Chương trình Giảm nghèo bền vững phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3,46% trở lên. Trong đó, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số là 4,3%, tại các xã đặc biệt khó khăn là 4,3%; Chương trình Xây dựng NTM phấn đấu có 7 xã đạt chuẩn NTM, nâng số xã đạt chuẩn lên 50 xã, bình quân toàn tỉnh đạt 14 tiêu chí/xã…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Phạm Ngọc Nghị đánh giá cao kết quả thực hiện của các Chương trình MTQG năm 2018, đặc biệt là việc huy động các nguồn lực để thực hiện chương trình. Tuy nhiên, việc giảm nghèo vẫn chưa thật sự bền vững; tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM vẫn còn thấp so với cả nước. Thời gian tới, các sở, ngành và địa phương cần khắc phục những tồn tại, hạn chế như việc phân bổ và giải ngân vốn chậm; nợ đọng xây dựng cơ bản... Đồng thời, tập trung nguồn lực cho các tiêu chí đạt thấp (giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, hộ nghèo, môi trường); tiếp tục huy động nguồn lực trong dân, đặc biệt là các doanh nghiệp; hết sức quan tâm đến các hộ nghèo, xã nghèo ở vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn…

Minh Thuận - Phương Thảo

,