Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ
Cập nhật lúc 10:26, Thứ Tư, 26/06/2019 (GMT+7)
.
UBND tỉnh vừa có Công văn 4989/UBND-NC triển khai Công điện hỏa tốc của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.
 
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Đảng về phòng, chống, tham nhũng, Luật Phòng chống tham nhũng 2018, các chỉ đạo của Tổng Bí thư nhằm ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. 
 
Cán bộ, công chức giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND huyện Ea Kar. (Ảnh minh họa)
Cán bộ, công chức giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND huyện Ea Kar. (Ảnh minh họa)
 
Người đứng đầu phải gương mẫu thực hiện quy định, nếu để xảy ra tiêu cực phải chịu trách nhiệm trước Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó, đẩy mạnh phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong chính lực lượng chức năng và đội ngũ cán bộ, công chức thực thi pháp luật; thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, quy trình chuyên môn nghiệp vụ; ban hành quy chế làm việc, kiểm soát hiệu quả cán bộ, công chức khi thực thi nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra, thi hành án, hải quan thuế, quản lý thị trường… bảo đảm ngăn chặn tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, thực hiện động cơ cá nhân, vụ lợi trong thực thi công vụ.
 
Từng cơ quan phải tăng cường ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để hạn chế tối đa tiếp xúc giữa cán bộ, công chức, viên chức với người dân, doanh nghiệp; tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Công bố đường dây nóng trên phương tiện thông tin đại chúng để mọi người nắm bắt phản ánh về thái độ thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên kiểm tra, kiên quyết kỷ luật, đưa ra khỏi bộ máy những cá nhân có hành vi vi phạm, thay đổi vị trí những cán bộ, công chức, viên chức thực thi ở lĩnh vực nhạy cảm, nhất là đối với vị trí đoàn thanh tra, kiểm tra, điều tra viên… Mặt khác, phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cơ quan báo chí, nhân dân để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động công vụ…
 
Lan Anh
 
,