Thị xã Buôn Hồ: 175 lao động được đào tạo nghề trong 6 tháng đầu năm
Cập nhật lúc 15:36, Thứ Hai, 08/07/2019 (GMT+7)
.

Thực hiện chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động cho người nghèo, trong 6 tháng đầu năm 2019, thị xã Buôn Hồ đã tổ chức 5 lớp đào tào nghề cho 175 học viên.

Cụ thể, huyện đã tổ chức 1 lớp may công nghiệp tại xã Ea Đrông (35 học viên); 1 lớp xây dựng dân dụng (35 học viên), 1 lớp hàn điện (35 học viên) tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cơ sở 2; 1 lớp sửa chữa máy nông nghiệp (35 học viên) tại xã Ea Siên và 1 lớp dệt thổ cẩm (35 học viên) tại xã Ea Blang. 

Sản phẩm thổ cẩm do các học viên lớp đào tạo nghề
Sản phẩm do các học viên lớp đào tạo nghề dệt thổ cẩm vừa được tổ chức ở xã Ea Blang.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, thị xã đã tạo việc làm mới cho 864 lao động, đạt 50,76% kế hoạch năm, trong đó, 422 lao động được giải quyết việc làm tăng thêm, số lao động còn lại được giải quyết việc làm thay thế. Ngoài ra, thị xã cũng hỗ trợ thủ tục xuất khẩu lao động cho 20 người.

Đến nay, tỷ lệ lao động qua đào tạo của thị xã Buôn Hồ đạt 57,12% so với tổng số lao động của thị xã.

Lê Hương

,