Quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết chỉ thị, kết luận của Trung ương
Cập nhật lúc 14:16, Thứ Năm, 31/10/2019 (GMT+7)
.

Sáng 31-10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phạm Minh Tấn chủ trì hội nghị.

Ca
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các văn bản của Trung ương gồm: Kết luận số 36-KL/TW, ngày 6-9-2018 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết TW 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Kế hoạch số 86-KH/TU, ngày 20-12-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 36-KL/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15-1-2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác sử dụng và phát huy nguồn lực của nền kinh tế; Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24-12-2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Kết luận số 43-KL/TW, ngày 7-1-2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Kế hoạch số 92-KH/TU, ngày 12-3-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 43-KL/TW của Ban Bí thư; Chỉ thị số 32-CT/TW,  ngày 15-3-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại trong tình hình mới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn nhấn mạnh: Những nội dung tại hội nghị lần này hết sức quan trọng nên các đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, mỗi cán bộ, đảng viên với tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc nghiên cứu, lắng nghe, tiếp thu đầy đủ nội dung được truyền tải, đặc biệt những nội dung liên quan đến ngành, lĩnh vực mình đang công tác, từ đó vận dụng vào thực tiễn nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Phạm Minh Tấn cũng đề nghị các cấp ủy đảng cần tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị trên ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình một cách nghiêm túc và có hiệu quả; khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị trên sao cho phù hợp với đặc thù ở mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương; bảo đảm nội dung cốt lõi của các nghị quyết, chỉ thị được tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần đưa nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống…

Lê Hương

,