Giao ban công tác xây dựng Đảng, công tác Mặt trận và các đoàn thể
Cập nhật lúc 07:01, Thứ Bảy, 18/01/2020 (GMT+7)
.
Sáng 17-1, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá tình hình công tác xây dựng Đảng, công tác Mặt trận và các đoàn thể cấp tỉnh quý IV năm 2019, triển khai nhiệm vụ quý I năm 2020.
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn chủ trì hội nghị.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Trong quý IV, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đã đạt được những kết quả quan trọng, có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác quán triệt, tuyên truyền các ngày lễ lớn, các văn bản, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh được quan tâm triển khai, đặc biệt là Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 127-KH/TU của Tỉnh ủy về đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Tỉnh đã tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể đạt chất lượng, bảo đảm đúng quy định; công tác kiểm tra, giám sát đã bảo đảm chương trình, kế hoạch đề ra...
 
Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh phát biểu tại hội nghị
Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh phát biểu tại hội nghị
 
Mặt trận và các đoàn thể đã bám sát chương trình, kế hoạch hoạt động và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; các hoạt động đối ngoại, đối thoại giữa lãnh đạo với hội viên được chú trọng, thực hiện hiệu quả. 
 
Mặt trận và các đoàn thể đã triển khai hiệu quả việc hỗ trợ cho đoàn viên, hội viên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Cùng với đó, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể đã tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới với tổng kinh phí huy động được gần 2 tỷ đồng...
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu kết luận hội nghị
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu kết luận hội nghị
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020. Đặc biệt, trong quý I, các cơ quan, đơn vị cần hoàn thành việc tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020; quan tâm, chăm lo Tết Nguyên đán chu đáo cho các đối tượng chính sách, gia đình khó khăn, người nghèo; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng… 
 
Quỳnh Anh 
 
,