Thanh tra tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020
Cập nhật lúc 11:08, Thứ Sáu, 17/01/2020 (GMT+7)
.

Chiều 16-1, Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Đến dự có đồng chí Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

Trong năm 2019, Thanh tra các cấp, các ngành trong tỉnh đã triển khai 262 cuộc thanh tra hành chính và 1.047 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua đó, đã phát hiện sai phạm về kinh tế với tổng số tiền 49,972 tỷ đồng và sai phạm về đất 6,088 ha; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 37,693 tỷ đồng, giảm trừ quyết toán 1,77 tỷ đồng, kiến nghị xử lý hành chính đối với 78 tập thể và 195 cá nhân; đã thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 23,661 tỷ đồng, đạt 63%...

sd
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh phát biểu tại Hội nghị

Trong năm, ngành Thanh tra tỉnh đã tiếp 3.808 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với 3.184 vụ - việc; tiếp nhận, xử lý 4.497 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị với 189 vụ - việc, trong đó đã giải quyết 165 vụ, việc, đạt 87%. Thông qua giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, đã thu hồi nộp Nhà nước và khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp cho công dân 128 triệu đồng, 423 m2 đất; chuyển cơ quan điều tra 1 vụ/1 đối tượng. 

sd
Các đại biểu tham dự hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành Thanh tra tỉnh cũng còn một số hạn chế như: Việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra đã có hiệu lực pháp luật chưa được triệt để, tỷ lệ thu hồi tiền sai phạm phát hiện qua thanh tra đạt thấp. Thủ trưởng một số sở, ngành, chủ tịch UBND cấp huyện, xã chưa trực tiếp tiếp công dân theo quy định, chất lượng hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa cao. Một số cơ quan, đơn vị không xây dựng chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng hằng năm…

sd
Chánh Thanh tỉnh Nguyễn Minh Huấn trao Giấy khen tặng các tập thể

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh đề nghị thời gian tới, Thanh tra các cấp, các ngành trong tỉnh cần tập trung xây dựng ngành Thanh tra thực sự trong sạch, vững mạnh, trong đó chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ. Tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu cho thủ trưởng cơ quan cùng cấp trong công tác quản lý Nhà nước về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, Thanh tra tỉnh đã tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 45 cá nhân có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019; công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến cho 7 tập thể và 37 cá nhân thuộc ngành Thanh tra tỉnh đã có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2019.

Lê Thành

,