Khẩn trương rà soát, bổ sung tài liệu kiểm chứng xác định Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2019
Cập nhật lúc 16:38, Thứ Ba, 18/02/2020 (GMT+7)
.
Chiều 18-2, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp thống nhất điểm tự chấm Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 của tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh Nguyễn Tuấn Hà chủ trì cuộc họp.
 
Theo báo cáo tại cuộc họp, trên cơ sở kết quả tự chấm điểm và cung cấp tài liệu kiểm chứng để xác định Chỉ số CCHC năm 2019, Sở Nội vụ đã tổng hợp, rà soát, nhập dữ liệu vào phần mềm đánh giá Chỉ số CCHC của Bộ Nội vụ và tổ chức họp Tổ giúp việc Ban chỉ đạo CCHC của tỉnh để rà soát nội dung, tài liệu kiểm chứng và điểm tự chấm Chỉ số CCHC năm 2019 của tỉnh. Điểm tự chấm xác định Chỉ số CCHC năm 2019 của tỉnh tạm thời là 59,2703/65 điểm.
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu tại cuộc họp.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu tại cuộc họp.
 
Trong đó, một số nội dung có nguy cơ làm giảm điểm Chỉ số CCHC của tỉnh như: Công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); tỷ lệ hồ sơ TTHC do cơ quan chuyên môn cấp tỉnh tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn; ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của tỉnh về quản lý, sử dụng tài sản công; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các cơ quan hành chính; tỷ lệ giảm biên chế so với năm 2015; tỷ lệ TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ trong năm…
 
Tại cuộc họp, các sở, ngành đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân các nội dung có khả năng làm mất điểm Chỉ số CCHC năm 2019 cũng như đề ra giải pháp cải thiện Chỉ số CCHC trong thời gian tới đối với các lĩnh vực bị mất điểm như: Cải cách TTHC; cải cách tài chính công; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; hiện đại hóa hành chính.
 
Đại biểu tham dự cuộc họp.
Đại biểu tham dự cuộc họp.
 
Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà đề nghị các sở, ban, ngành khẩn trương rà soát, xem xét giải trình, bổ sung tài liệu kiểm chứng đối với các nội dung có nguy cơ làm mất điểm Chỉ số CCHC năm 2019 của tỉnh về Sở Nội vụ. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ kiểm tra việc đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh đối với các tiêu chí: Công bố TTHC và danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh; nhập, đăng tải công khai TTHC vào Cơ sở dữ liệu quốc gia sau khi công bố; công khai TTHC trên Cổng thông tin điện tử (TTĐT) của tỉnh và trang TTĐT của các cơ quan, đơn vị; công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trên Cổng TTĐT hoặc Cổng dịch vụ công của tỉnh; công khai kết quả trả lời phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với quy định TTHC thuộc thẩm quyền của tỉnh...
 
 
Lan Anh
 
,