UBND tỉnh thông qua nội dung trình Kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa IX
Cập nhật lúc 18:29, Thứ Tư, 06/05/2020 (GMT+7)
.
Chiều 6-5, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến của các thành viên để thông qua nội dung trình Kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa IX và các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Đồng chí Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.
 
Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của tỉnh Đắk Lắk; Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh quy mô, địa điểm, số lượng công trình, dự án thuộc chỉ tiêu đất công trình năng lượng và đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa tang trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) của tỉnh Đắk Lắk được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 106/NQ-CP, ngày 14-8-2018; Đề án công nhận thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar là đô thị loại IV; Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn vốn ngân sách địa phương.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

 

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đóng góp ý kiến về những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh như: Quyết định sửa đổi, bổ sung một số khoản tại Điều 4 của Quy định về nguồn, mức trích kinh phí, nội dung chi, mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ban hành kèm theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND, ngày 9-3-2016 của UBND tỉnh; Quyết định sửa đổi, điều chỉnh Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND, ngày 12-9-2018 của UBND tỉnh Quy định về thẩm quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Quyết định phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Ea Súp.

 

Giám đốc Sở Tài chính Bùi Văn Yên đóng góp ý kiến tại cuộc họp.
Giám đốc Sở Tài chính Bùi Văn Yên đóng góp ý kiến tại cuộc họp.

 

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến thảo luận của các sở, ngành, UBND tỉnh thống nhất thông qua những nội dung trình tại cuộc họp và yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện các văn bản để UBND tỉnh trình Kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa IX sắp tới.

 
Khả Lê
 
,