Thị xã Buôn Hồ giám sát việc thực hiện hỗ trợ khó khăn do đại dịch Covid-19
Cập nhật lúc 17:31, Thứ Hai, 13/07/2020 (GMT+7)
.

Đoàn giám sát số 7 của Ủy ban MTTQVN thị xã Buôn Hồ vừa tổ chức giám sát việc thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại xã Bình Thuận (thị xã Buôn Hồ).

Đoàn đã tiến hành giám sát các nội dung: công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản liên quan; các bước quy trình, kết quả thực hiện việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đối với từng nhóm đối tượng; công tác kiểm tra, phối hợp trong chi trả cho các nhóm đối tượng; việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh.

3213
Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQVN thị xã Buôn Hồ giám sát tại UBND xã Bình Thuận

Theo báo cáo của UBND xã Bình Thuận, sau khi có các văn bản chỉ đạo của cấp trên, UBND xã đã thực hiện công tác tuyên truyền, tiến hành quy trình rà soát, lập danh sách, họp ban chỉ đạo thông qua danh sách, niêm yết công khai tại UBND xã, nhà sinh hoạt cộng đồng các thôn, buôn theo quy định; tiến hành chi trả cho 393 người thuộc các nhóm đối tượng với tổng số tiền 589,5 triệu đồng. Đến nay, UBND xã chưa nhận được đơn thư khiếu nại, kiến nghị, tố cáo liên quan đến công tác này.

Sau xã Bình Thuận, Đoàn tiếp tục thực hiện giám sát trực tiếp tại UBND xã Ea Drông, phường An Bình, phường Thống Nhất và giám sát gián tiếp thông qua báo cáo kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại các xã, phường còn lại để tổng hợp và đánh giá chung kết quả của thị xã.

Nguyễn Xuân

 

,