Kiện toàn Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch Đắk Lắk
Cập nhật lúc 17:27, Thứ Hai, 13/07/2020 (GMT+7)
.
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị vừa ban hành Quyết định số 1531/QĐ-UBND ngày 10-7-2020 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch Đắk Lắk nhằm thực hiện thắng lợi Đề án Phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.
     
Theo đó, bà H’Yim Kđoh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; ông Thái Hồng Hà - Giám đốc Sở VH-TT-DL làm Phó Trưởng ban; bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu - Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL làm Ủy viên Thường trực.
 
Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch Đắk Lắk cũng đã mời một số doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh tham gia làm thành viên. 
      
Bà...
Bà H’Yim Kđoh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch Đắk Lắk

Chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và Quy chế do Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định. Trong quá trình hoạt động, Trưởng Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của UBND tỉnh; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Sở VH-TT-DL. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện theo quy định hiện hành. 

 Quyết định trên thay thế Quyết định số 827/QĐ-UBND ngày 12-4-2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch Đắk Lắk trước đó.
                                                                               
Phương Đình
 
,